Századvég, 1986/2. szám (1986)

FIGYELŐ - Kövér László - Orbán Viktor: Gondolatok egy diáktáborról

ismerve Kelet-Közép-Európa legújabbkori történetét (1918-19, 1945-48, 1956, 1968, 1970, 1980-81), megva­lósítható-e egy hosszútávú, evolutív folyamat eredményeképpen az állam társadalmi ellenőrzés alá vonása? Mégis a fenti kételytől függetlenül, ma csak a civil társadalmi kezdemé­nyezések támogatása, az autonóm mozgások erősítése tűnik eredményes cselekvé­si lehetőségnek. Ennek jegyében zártuk táborunkat a következő gondolattal: "A legközvetlenebb feladat mindenki számára, hogy azokat a kisközösségeket, csoportokat erősítse, amelyekben él, saját magán keresztül növelje e cso­portok szellemi potenciálját, hatóerejét, és a kiválasztottság tudatát fel­adva feleljen meg annak a szerepnek, amelyet Bibó István nyomán szolgáló ér­telmiségnek nevezhetnénk." 102

Next