Székely Napló, 1912. január-június (42. évfolyam, 1-96. szám)

1912-04-07 / 52. szám

1912. április 7. SZÉKELY NAPLÓ 3 Figyelmeztetés! SOCIÉTÉ DES PAPIERS ABADIE Az utóbbi időkben különösen utánoz­zák a mi általánosan elismert és ked­­:::: vert szivarka-hüvelyünket, a :::: RIZ MIDIÉ (Biz doréj-t és hozzák forgalomba. Ezért felkérjük a t. c. vevőközönséget az Abadie névre pontosan figyelni, mivel egyes szavak megváltoztatásával utánozzák és helyet­tesítik azt és óvják a bevásárlás előtt a minőség hitvány utánzatától, mivel mi az utánzókkal szemben törvényes jo­gunkkal fogunk élni. Soc. d. Pap. Abadie Szűcs maradékányházában Üzlethelyiség Széplagi-tér ?7. sz. a. — A Nigrin fényesítő,­ melyet a világhírű Ferndlendt István cs. és kir. udvari szállító gyárt, 80 éves sikerre tekinthet vissza. A cég a Nigrin cipőkrémet mint speciálitást gyártja. A bőrt fényes feketén és puhán tartja a Nigrin, melyet vitriol-olaj nélkül állítanak elő s mely a világon a legjobban be van vezetve. — Rendőri hírek. Szilágyi Lajos vasöntödéi munkás feljelentést tett felesége ellen, hogy Szt.­László­ utcai lakásuk­­berendezésével és 760 kor. pénzével megszökött. — Fenyő Ka­talin magánzónőt az Apolló házban Tamás Péter és Manilla Pál tanon­­cok megtámadták és elrabolták 960 kor. pénzét. A tolvajokat egy félre­eső helyiségben fogták el, azonban 80 korona a lopott pénzből már hiányzott.­­ Goldstein Ignácz, özv. Soós Lászlóné és Hiliser Károlyné Szentgyörgy­ utca 61. számú lakásuk­nak közös pincéjébe éjjel 1 órakor betörtek. A lármára Goldstein kiné­zett az ablakon s e pillanatban két katonát látott az udvarról kiosonni, kik 62 vagy 51. gyalogezredhez tar­toztak. Nyomozás folyamatban van. Kalapok, nyakkendők és tavaszi újdonságok úri divat cikkekben, úgyszintén jelöltek, gummi és átmeneti kabátok nagy választékban megérkeztek Heibner Lajos cégnél. Főtér 23. — Berlin szálloda Budapesten. A főváros lüktető élete újból egy látvá­nyossággal lett gazdagabb. A Révay­­utca 10. szám alatt megnyiltott a 140 díszesen berendezett szobából álló szálloda, amelynek vezetését Winkler Ottó, az abbáziai Lederer­­penzió volt igazgatója, a Royal nagy szálló volt titkára, a berlini Hotel Monopol volt igazgatója vette át, ami már egymagában garancia a szálló előkelő, szakszerű vezetésére. Húsvét másod napján, hét­főn este a Korzó-ká­véház­ban az 31-ik gyalogezred zenekara zeneostályt tart. — Halló! Halló! Hova rándulunk a húsvéti ünnepekre ? Csakis a Székely kioszkba, hol kitűnő hideg és meleg ételek és mindennemű kávé­házi italok kaphatók. Este table­tó rendszer és flecken! kitűnő márciusi sör csapolás! Telefon 357. Szives pártfogást kér Ender Imre vendéglős. 1 darab cloth-szoknya ajourral . . K 1.96 1 darab angol piáidi vállkendő . . . K 2.50 1 darab lüszter-szoknya ajourral . K 2 50 1 1­­ darab két személyes paplan . . . K 4.50 1 darab női chiffon­ing díszítéssel . K 1.60 1 darab angol-flanell nyári­ takaró. . K 1.90 Ágygarniturák, függönyök, szőnyegek és mindennemű szövet- és divatáruk a mai naptól kezdve meglepő öleső árkán lesznek elárusítva. — Hissváji illatszerek­, ön­tözök a legolcsóbban König Károly Bolyai­ utcai fodrász üzletében szerezhetők be. — Az Edison villamos színház műsora. Vasárnap d. u. 5 és este 8 órakor előadásra kerül. Margit szerelmi regénye. Társadalmi dráma 4 felvonásban. Előadva a kop­penhágai dán udvari színház tagjai által. — Maxi a gyógyulás útján. Hu­moros. — Hírek a nagyvilágból. Ak­tuális. — Húsz lépcsővel feljebb. Hu­moros. — Móritz be akarja csukatni magát. Humoros. Hétfőn d. u. 5 és este 8 órakor előadásra kerül. A esetre dame harangozója. Világhírű dráma 3 felvonásban. Előadva a Nordi­k film. Comp. tagjai által. — Kaucsuk ter­mesztés. Term. színes kép. — Little Jani gyűlöli a cselédeit Humoros. — A Fekete tenger zivatar alatt. Term. — Szerelemből civódás. Humoros. — Nick Winter hasonmása ellen. Hum. A FEHÉRNEMŰ TARTÓS HASZNÁLATA kevesebbet árt annak, mint a rossz szap­panok. Ügyeljen, hogy fehérneműit tényleg jó, enyhe és tiszta szappannal mossa. Sunlight Szappan ilyen, nagyon előnyös, rendkívül kiadós és ezért a legolcsóbb. Lever & Co., G.m.b.H., Wien III. L 89 Aki 1911-beli elsőrendű egészséges BOROKAT akar vásárolni, forduljon legna­gyobb bizalommal a „Pinceegyletek Központja Medgyesen, mint szövet­kezetéhez. Csak az egylethez tartozó ter­melőknek a borai kerülnek itt eladásra. Idegen borokat az egylet nem vásárol. Páris, London és Karlsbad ezen évad legkedveltebb konsz­­tilm és ruhaszövetei megérkeztek óriási választékban Fogolyon Jánosnál Mestitz-hoz. Eladó ház-anyagok. A Kazinczy­ utca 13. számú telken 3 szobából álló kerti ház anyaga eladó lenni szándékozók jelentkezhetnek Biró András ref. lelkésznél, Gecse utca 62 sz. Kiadó úri lakás. A tisztviselő-telepen 6 szép nagy szoba, előszoba, konyha, kamara, veranda, fürdő- és cseléd­szoba, — valamint félemeleti 2 szobából, továbbá 3 lóra való istálló és kocsis szobából álló lakás folyó évi május hó 1-re kiadó. Külön telek. — Értekezni le­het : Maetz Ervin építész mérnök­nél Klastrom-utca 14 szám alatt vagy Bárdossy Gyulánál Kossuth Lajos-utca 18 szám alatt. A Kalapkirály KOSSUTH UDOS-UTES 3. SZ. tavaszi újdonságai, óriási válasz­tékban már megérkeztek. Képviselete a világhírű Ita, Bor­­salino, Habig angol és Pichler kalap gyártmányoknak. Malmozott raktár miatt az árak utolérhetetlenüt! verseny­képesek. úri szabó üzleti Tisztelettel értesítem a helyi és vidéki n. é.­közönséget, hogy a Bolyai­ utcában a Kollégium épületében, mint a Tisztviselők szövetkezetének szabója, egy H­BM modernBBHB úri szabó üzletet létesítettem. Több évi tapasztalataim s az utóbbi hosszabb időben, mint szabász működtem egy helyi első rangú üzletben, mely körül­ménynél fogva képesítve érzem magam a legkényesebb igénye­ket is kielégíteni. Szivós pártfogást kér, tisztelettel Bálint Lázár, úri szabó. NYERSOLAJ SZIVÓGÁZ DIESEL BENZIN ÉS LÖKOMOBILOK MINT SPECIALITÁS : MOTOROK Drezdai Motorgyár Régzv. Társ. Németország legrégibb, legnagyobb motorgyára Vezérképviselő : Gellért Ignácz és Társa Budapest, V., Koháry-utca 4. Alkotmány-utca sarok. KEDVEZŐ FIZETÉSI , MESSZEMENŐ FELTÉTELEK. S JÓTÁLLÁS. Kiadó lakás a törvényszékkelll szemben, Ver­­bőczy-utca 4 szám alatt 4,­,esetleg 5 szobából álló úri lakás kiadó. Bővebb részletek ugyanott az Erdélyi Parcellázó Bankban kap­hatók. Kicsinyben és nagyban szép szöllő karó kapható Király Józsefnél Szabadi-út 24 szám. Telefonszám 386. Linóleum Lincrusta szőnyegek Jerk & Schuschitz szőnyegháza Bécs VI. RumpendorferstrassB 6. Minták és árajánlatok Ingyen és bérmentve, a tavasz kezdetével Vámos Sándor divatáruházában felhalmozott ruhakelme, selyem, csipke, női fehérnemű és kész bluzs különlegességeit metekinteni, ha szép, divatos árut előnyös olcsó árban óhajt beszerezni. Így Menyasszonyi kelengyék minden árban. "lül _______________

Next