Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1895

A SZÉKES F E H É R V ÁIII M A G Y A R Ií11iA L YI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA AZ 1895—96-IK TANÉVRŐL. Z I N TÉZET F ENNÁLLÁS Á N A K 42-IK ÉVÉBEN. <®í*> , > , SZERKESZTETTE: DR. KUTHY JÓZSEF, KIRÁLYI IGAZGATÓ. SZÍ1KESFE lf É R V A lí. A „SZÉKESFEHÉRVÁR és VIDÉKE" KÖNYVNYOMDÁJA. 1896.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék