Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1895

A SZÉKES­F­E­H­É­R­V­Á­II M­A­G­Y­A­R I111 HA­L­YI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA AZ 1895—96-IK TANÉVRŐL A­Z I­N­TÉZET F­ENNÁLLÁS­Á­N­A­K 42-IK ÉVÉBEN. ›Н1*‹ , ‹ , SZERKESZTETTE: DR. KUTHY JÓZSEF, KIRÁLYI IGAZGATÓ. SZÉ­KESFE­HJ­É­R­V­A II. A „SZÉKESFEHÉRVÁR­­J VIDÉKE" KÖNYVNYOMDÁJA, 1896.

Next