Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1907

A SllkjsFillByAEI­­. KIBL Állami fölokáliskola­ ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1907—1908. TANÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 54-15 ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE KELEMEN BÉLA IGAZGATÓ. SZÉKESFEHÉRVÁR. NYOMATOTT CSITÁRY KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1908.

Next