Állami Ybl gimnázium, Székesfehérvár, 1924

■‹штшт‡«.. © •·»)*■« © мик © жш». © .»*•««. ьттшт«­. © жив». © .‡»»хш«! © мнк © PETŐFI- ÉS JÓKAI-KIÁLLÍTÁSUNK. А 19. sz. első tizedei nagy szellemeink sorozatos feltűnését jel­zik ; a magyar szellem égboltozata csillagaiktól sugárzó még ma is, egy századdal későbbi utódok szemében. Ez a nemzedék, mely Nagy- Magyarország széthullását siratja, rövid időközben állt meg egymás­után Arany, Petőfi, Madách, Kossuth, Jókai káprázatában, hogy a fényes testvércsillagok születését ünnepelje, hogy őrizze és ápolja a szét nem hullott magyar szellemi élet legéltetőbb hagyományait. Hogy mélyen gyökerezzék a jövő terebélye, elsősorban az iskola, a nemzeti múlt értékeinek őrzője és továbbadója hivatott nagy szel­lemeink kultuszára. Ezért főreáliskolánk, a köteles iskolai ünnepélyeken kívül, kiállításokkal is áldozott Petőfi és Jókai szellemének. Ezeknek a kiállításoknak minden darabját tanáraink és tanulóink buzgósága hordta egybe. Iskolakönyvek holt betűit lehet-e jobban eleven erővé bűvölni mással, mint ezzel a rajongó, építő munkával, mely a nemzet hullámzó érzéseibe kapcsolódik, s legszentebb hagyo­mányainkkal mintegy szemtől-szemben állva szíjja, érzi és tapintja a múltat? A Petőfi-kiállítás. Petőfi-kiállításunkat a költő születésének századik fordulóján, 1923 januárjában intézetünk rajztermében rendeztük. Lelkes avató beszédet a hatóságok hivatalos képviselőinek és nagy közönségnek jelenlétében Prohászka Ottokár dr. megyéspüspök úr mondott. A rendkívüli gazdag anyag teljesen megtöltötte a nagytermet, közel 11 csoportban, 400 tárgyat foglalt magában, a következő elren­dezésben : I. cs. Petőfi élete képekben. (Rajzok, festmények, metszetek, kőnyomatok.) II. cs. Első kiadások teljes gyűjteménye és olyan folyóiratok és évkönyvek, melyekben először jelentek meg Petőfi művei. Különösen értékesek voltak a korabeli röplapok: a Nyílt levél a szabadszállási néphez és a Talpra magyar 1848. március 15-iki példánya. Itt volt a kiállítás egyetlen Petőfi kézirata, a 47-es quart­­alakú Petőfinek egy bpesti gyűjtő birtokában lévő példánya, melybe a költő apró gyöngybetűivel írta be az egyszerű ajánlást: „Tom-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék