Szekszárdi Vasárnap, 2017 (27. évfolyam, 1-45. szám)

2017-09-03 / 30. szám

2017. szeptember 3. , SZEKSZÁRDI VASÁRNNAP 15 Május 3. Országos vándorkiállítás keretében állították ki a fogyatékkal élők kép­zőművészeti alkotásait a kulturális központban. Az eseményt Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök ajánlotta a látogatók figyelmébe. Május 23. A Léleképítő rendezvényén Pajor And­rás atya, a keresztény Kulturális Akadé­mia elnöke Nemzettudat és erkölcs címmel tartott előadást. Május 28. 9. alkalommal invitáltak a Szent Or­bán ünnepre a nyitott pincék tulajdo­nosai az Istifán-gödre utcába, ahol a kulturális program után borkóstolással várta a látogatókat a Gyalog, a Ribling, a Szarvas, a Tokaj, a Zsitvai és a Vesz­­tergombi pince. Június A Rotary Club Szekszárd az évtizede kialakított gyakorlatnak megfelelően 6 szekszárdi iskolának tette lehető­vé, hogy 50-50 000 forint értékkel a tanévzárón jutalmazza az év közben kiemelkedő munkát végző tehetséges tanulókat. Június 2. Bemutatták a helyi alapanyagokból és minőségi belga csokoládéból készült Szekszárdi csokit a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek tartós foglalkoztatását segítő Kék Madár Ala­pítvány Bartina utcai székhelyén. A pá­lyázati forrásból létrehozott manufaktúrá­ban 5 féle ízben készülnek az édességek, amelyek mellé a város is a nevét adta. Az öntőformát Hlavacs Viktor szobrászmű­vész alkotta, míg a csomagoláson szereplő városrészleteket Cziráki Maja szekszárdi grafikus szakos hallgató tervezte. Június 4. Szekszárd város, a mentálhigiénés műhely és a civil kerekasztal hagyomá­nyosan megrendezte az Önkéntesek Napját és a Hála Gálát a Szent István téren. A rendezvényt Csillagné Szánt­hó Polixéna humán bizottsági elnök nyitotta meg. A térre kitelepült szerve­zetek találkozóján kiosztották a Szom­­jú-díjat, amelyet egyéni kategóriában a Gyöngysor Alapítványt működtető há­zaspár, Nagy Károlyné Mischl Zsuzsa és Nagy Károly vehetett át Ácsné Oláh Gabriellától, a civil kerekasztal elnö­kétől. Közösségi kategóriában a Bárka Művészeti Szalon lett az Év önkéntese. Június 7. Magyarországon szerzett tapasztalatai­ról és élményeiről számolt be a Rotary Club Szekszárd ülésén Alina Mendoza (USA, California), aki Rotary cseredi­ákként egy évet töltött városunkban. Tanulmányait a Garay János Gimná­ziumban folytatta, fogadását, ellátását Csapó Zoltán és családja biztosította. Június 9. A Léleképítő vendége Georg Spöttle biztonságpolitikus volt és aktuális kér­désekről tartott előadást. Június 18. Közösségi térként és tájházként is funkci­onál az a Rózsa utcában átadott, tagok és támogatók által felújított épület, amely a Bukovinai Székelyek Szek­szárdi Egyesületének ad otthont. Az ünnepségen megjelent dr. Szilágy Péter a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának főosztályveze­tője, Ács Rezső polgármester, valamint a társ tagszervezetek képviselői. A 2015- től közhasznú szervezet vezetője, Szegedi Dezsőné bízik abban, hogy az épület a ci­vil és kulturális élet terén a város színfolt­jává válik. Az egyesület tagjai az utolsó délvidéki kitelepítő vonat indulásának 75. évfordulóján koszorút helyeztek el a székely emlékparkban. Június 24. A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat „Lépésben szertelenül 2.0” gyalogtúrát szervezett a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából a Szekszárdi-dombságban és tanyavilágban. Június 25. Éves charterét tartotta a Rotary Club Szekszárd. A leköszönő elnök, Bajszné Kiss Magdolna értékelte a 2015/2016. évi klubmunkát, majd átadta az elnöki láncot a klub 2016/2017 évi elnökének, Szrnka Pálnak. Július 5. Városnézésre és klubülésre invitálta a Rotary Club az egy hétig Szedresen táborozó 22 külföldi diákot. A negye­dik alkalommal megrendezett nem­zetközi lovas tábor résztvevői az első héten tanulhattak lovagolni, ügetni, vágtatni, ugratni, fogatot hajtani, a má­sodik héten pedig rotarys családoknál elszállásolva megismerkedtek hazánk nevezetességeivel, kultúrájával és meg­tapasztalhatták a magyar vendégszere­tetet. A tábori zenés esten magyar nép­dalokat tanultak. Nagy sikert aratott a dombori strandolás és sárkányhajózás. Július 11. Csirmaz Szilvia oktató és Steinek Ani­ta gyógypedagógus közreműködésével 150 fő részvételével először került sor Szekszárdon a kulturális központban szeniortánc bemutatóra. Ausztriában, Németországban, Norvégiában több ezer klub működik. A számos egészség­­ügyi előnnyel kecsegtető mozgásforma magyarországi elterjesztését a Nyugdí­jasok Országos Szövetsége karolta fel. Július A Vakok és Gyengénlátók Tolna Me­gyei Egyesülete az önkormányzat támogatásával második alkalommal szervezett úszótanfolyamot látássé­rülteknek és látássérültek gyermeke­inek a szekszárdi élményfürdőben. A megye különböző részéről érkezett 15 gyermeknek az úszásoktatást Soponyai Mihály és neje tartotta. Augusztus 7. Bukovinai Találkozások XXVII. Nem­zetközi Folklórfesztiválra érkezett Ukrajnából Grabovó városából 40 fős csoport, amelyet a Bukovinai Széke­lyek Szekszárdi Egyesülete a „Szom­szédolás” program keretében fogadott. Az ukránok fergeteges műsorral mutat­koztak be Szekszárdon. A rendezvényen Kővári László az önkormányzat gazda­sági bizottságának elnöke köszöntötte a vendégeket. A műsort az egyesület által készített közös vacsora zárta. Augusztus 16. A munkalátogatásra Szekszárdra érkező Pénzes Ilonát, a Rotary Magyarország ez évi kormányzóját Szrnka Pál a szekszárdi klub soros elnöke fogadta. A kormányzó a közös sajtótájékoztatót követően baráti beszélgetést folytatott a klub elnökségé­vel. Ezt követően a Kálvária tetőn egy Ro­tary pihenőpadot avattak, majd Németh János Pincészetében klubüléssel zárult a program. Augusztus 30. Szekszárdon járt Klaus Rau a Német Vöröskereszt nürtingeni szervezeté­nek vezetője. A látogatás célja a július elején adományozott kórházi ágyak és matracok használatbavételével kap­csolatos tájékozódás és további együtt­működés lehetőségének felmérése. A megyei kórház megtekintése után vá­rosnézésre majd egy közös klubülésre invitálták a vendéget a Rotary Club Szekszárd tagjai. Szeptember 11. A felsővárosi búcsú eseményeihez csatlakozva a Rotary Club Szekszárd emléktáblát avatott. A Remete-csurgó szomszédságában, a támfalra erősített tábla az Országos Kéktúra útvonalára és arra az eseményre emlékeztet, hogy 1986 augusztusában indult el újra Rockenbauer Pál csapatával felfedezni Magyarországot, ezúttal Dél-Dunántúl szép tájait, természeti és kulturális ér­tékeit. Ez a túraútvonal 561 km hosszú és Szekszárdot köti össze Irottkővel. A táblát Bojás János kőfaragó mester ké­szítette el, az elgondolás és a kivitelezés a Rotary Club, a Természetjáró Szövet­ség, az Ifjúsági Unió és a Főfővárosiak Köre összefogásával valósult meg. Szeptember 19. A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete meghívására a Civil Infor­mációs Centrumban tartotta meg dr. Hell László tüdőgyógyász főorvos „Lehet-e a tüdő rossz (indulatú) című előadását. Szeptember 26. A Léleképítő a Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületével közös ren­dezvényére a Babits Mihály Kulturális Központban került sor. Előadója Szabó Gyuri bácsi a bükki füvesember volt. Szeptember 28. A Mentálhigiénés Műhely Szabadegye­tem IV. évfolyamának 6. előadója Kovács Miklós „mesemondó” volt, aki „Tanme­sék az emberi testről II., Egészségünk egy másik nézőpontból” címmel tartott előadást és vezetett beszélgetést. Október 8. A „72 óra kompromisszumok nélkül” országos rendezvénysorozatból, ame­lyet 3 történelmi egyház és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogat, Szekszárd is kivette a részét. Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök és Bacskai László esperes-plé­bános az önzetlen segítségnyújtás fon­tosságáról beszélt, majd Bakonyi Mária megyei koordinátor ismertette a tenni­valókat. Az önkéntesek székeket, kültéri padokat újítottak fel és lomtalanítottak. A munkálatokhoz csatlakozott a Bezerédj és a Kolping szakképző, a katolikus is­kola, a cserkészek és az Új Nemzedék helyi csapata is. Október 10. - A Léleképítő vendégei, Földi László és Kovács Andrea a Titkosszolgálatok és médiumok szerepe a migrációban címmel tartottak előadást.­­ „Ne cigizz, inkább biciklizz!” címmel új, egész napos egészség népszerűsítő rendez­vényt nyitott meg Ács Rezső polgármester. A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Szervezete által rendezett programhoz csatlakozott a rendőrség, a mentőszolgálat, a vöröskereszt, a Polip, a Szelíd Ráktérítő, a Mentálhigiénés Műhely és a vakok és gyen­génlátók is. A rendezvényt egy 25 km-es biciklitúra is színesítette. Október 10-14. A XXVI. Pszichológiai Kultúra Hete a lezárás és elengedés jegyében zajlott a Mentálhigiénés Műhely szervezésében. Köszöntőt mondott Pócs Margit elnök, majd a pszichiátriai betegek műveiből nyitt kiállítást dr. Kertész Ágnes, a megyei kór­ház pszichiátere nyitotta meg. A hét esemé­nyein neves szakemberek tartottak problé­maoldó előadásokat az érdeklődőknek. Október 14. Rendezvénysorozattal ünnepelte a Fehér Bot Napját a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete. A „Jó fej vagy” díjazottja Szabó Pál Rozália lett. Az egye­sület elnöke Kovács Lászlóné a közösség 3 tagjának tanulmányi támogatást, egy segítőnek pedig tabletet nyújtott át. Október 25. Jirí Menzel cseh filmrendezőt tagjai közé választotta az Alisca Borrend. A ceremóniát követően a világhírű rende­ző közönségtalálkozón vett részt, ame­lyen Kindl Gábor producerrel többek között híres filmjeiről beszélgettek. Október 27-28. 8. alkalommal rendezték meg az Ál­lampolgári Részvétel Hete alkalmait a Szent István téren, ahol a civil szerveze­tek is bemutatkozhattak. A rendezvényt Csillagné Szánthó Polixéna humán bi­zottsági elnök nyitotta meg. A Mentál­higiénés Műhely, a Civil Kerekasztal és az önkormányzat által szervezett esemé­nyen a zenés-táncos produkciókkal fellé­pő szekszárdi együttesek mellett adomá­nyokat gyűjtöttek a kórház pszichiátriai osztálya számára. A rendezvény házias­­­szonya Pócs Margit, a város közműve­lődési és civil kapcsolatok referense volt. Október A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2,8 tonna almát osztott a rászorulóknak. November 11. A Dicenty Dezső Kertbarát Kör és az Alisca Borrend megünnepelte Szent Márton napján az újbort és a kadarkát. Előtte ökumenikus újborszentelés volt a belvárosi templomban, ahol elhangzott Kis Pál István Szent Márton gregoriá­­numa című műve. November 14. A Léleképítőn Korbuly Péter és Kon­dor Katalin H. Bodó József, ’56-os el­ítélt túlélő életéről beszélt. November 29. Nepálból érkezett látogatója a szekszárdi Rotary Clubnak. Rahbar Ansari szintén rotarysta országában, és egy évig Magyar­­országon tanult a budapesti Corvinus

Next