Református Jókai polgári iskola és Lorántfy leányyinternátus, Szentendre, 1938

37239 Bethánia-nyomda, Budapest, VIII., Gyulai Pál utca 9. — Felelős: Horváth János.

Next