Református Jókai polgári iskola és Lorántfy leányyinternátus, Szentendre, 1938

„Az Isten a mi reménységünk, Midőn reánk tör ellenségünk.“ Budapestvidéki tankerület. * „Csonka-Magyarország nem ország, Egész Magyarország mennyország.‘‘ A SZENTENDREI REFORMÁTUS „JÓKAI“ POLGÁRI FIÚ-­S LEÁNYISKOLA ÉS FIÚINTERNÁTUS, VALAMINT LORÁNTFFY ZSUZSANNA LEÁNYNEVELŐINTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1938—39. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK XXXIII. ÉVE. SZERKESZTETTE: VITÉZ A. DENCSY BÉLA IGAZGATÓHELYETTES. SZENTENDRE, 1939. KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA. SZENTENDRE, KOSSUTH LAJOS U. 5.

Next