Széphalom 25. (2015)

HISTÓRIA ÉS HAGYOMÁNY - Berényi Zsuzsanna Ágnes: Eötvös Károly, a szabadkőműves

SZÉPHALOM 25., a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2015 423 BERÉNYI ZSUZSANNA ÁGNES Eötvös Károly, a szabadkőműves Eötvös Károly 1842. március 14-én Mezőhegyesen született, Pápán diákosko­­dott. Petőfivel és Orlaival önképzőköri buzgó tag volt, majd Kecskeméten jogot végzett, bírói vizsgát tett. Belekeveredett az Almási-féle összeesküvésbe, ezért vizsgá­lati fogságba került. Kiszabadulása után politikai szerepet vállalt. Deák-párti prog­rammal képviselővé választották. Népgyűlések kedvelt szónoka volt, több ciklusban követté választották függetlenségi programmal. 1884-ben azonban a tiszaeszlári perben betöltött szerepe miatt nem jutott be a paralamentbe, jól menő ügyvédi praxist folytatott Pesten. 1892-ben látogatást tett Kossuthnál, s Ihász Dániel után a Függetlenségi és 48-as kör elnöke lett. A 1906-os választáson Budapest hetedik ke­rülete képviselőjeként jutott be a parlamentbe. Később hívei elfogytak, öregségére egyedül maradt, visszavonultan élt, szépírói munkássággal foglalkozott. Ezek az ismert tények. Nem ismeretes eddig kapcsolata a szabadkőművességgel. Életrajza alapján azonban nem meglepő, hogy megtalálta az utat a szabadkőműves­séghez. Az egyik legszélsőségesebben, nevében is kifejezetten hazafias és demokrati­kus páholyhoz, a Kazinczy-páholyhoz csatlakozott. A Magyar Országos Levéltárban (továbbiakban MOL) P 1124 Kazinczy p 20­0900 280. lapon találtam meg Eötvös Károlynak a páholyhoz intézett felvételi kérvényét. Ez a szövege: „A Kazinczy szabadkőművespáholy elnökségének Budapesten Kérem az Elnökséget bizalommal és tisztelettel, kegyeskedjék engem a páholyba tagnak föl­venni. A tagsággal járó erkölcsi és jogi kötelességeket szívesen teljesítem erőm teljes mértékével. E kézirat saját kezű írásom. Budapest, 1909. október hó 22-én Eötvös Károly. Dr. Reiman Ede 3. 1. " Ezen a sárgult kérvényen Eötvös Károlyén, a kérvényezőén kívül szerepel alatta egy másik aláírás is, dr. Reiner Edéé. A páholy szabályzata szerint ugyanis egy pá­holytag aláírására is szükség volt a felvételhez. A 3 jel Reiner Ede 3. fokú tagágát je­lenti. Szabadkőműves szakkifejezéssel ő volt Eötvös „kezese”. A kérvénnyel együtt kellett beadnia a jelentkezőnek a kitöltött űrlapot. Eötvös Károly a túloldalon olvashatót adta le (MOL P 1124 Kazinczy p. 288.lap).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék