Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése (Budapest, 1960)

LEVELEK PETŐFI SÁNDORHOZ - 1847 - Arany János levele Petőfihez (VI)

hogy tudja tatár mit húzzak vissza, ami az Életképek múlt félévi folyamában az aradi administrátorról írva volt; képzelheted, hogy mennyire húzom vissza? Egyébiránt vagyunk teljes reménységben, a közönség dicsér, a kollégák gyaláznak, ami együtt jár s jobb mintha megfordítva volna. Csókollak, üdvözlöm Júliádat s maradok szerető öcséd Jókay Mór. Cím : Petőfi Sándornak. Tas Papp Endre úr lakán Szatmár Németiben. ARANY JÁNOS LEVELE PETŐFI SÁNDORHOZ VI Szalonta, augusztus 5. 1847. Kedves Sándorom ! Hol találnak meg e soraim, nem tudom, de vesszenek bár el a posta­rendszer özönvizé­ben, vagy térjenek vissza hozzám az óhajtott enyhítő olajág nélkül, kibocsátom őket. Azért is előre föltévén, hogy ha olvasod e levelemet, úgy bizonyosan meg is kaptad, épen úgy szólok hozzád, mintha bizonyosan tudnám tartózkodásod helyét, mintha bizonyosan kezedbe fogna jutni iratom. Hogyan vagy fiú? Hol jársz és kelsz? Örülsz-e, vagy búskodol, vagy harag­szol és káromkodol? Előtte az egybekelésnek vagy utána? Mindennek nemtudása kínoz engemet napon­ként. Azt képzelem, hogy tőlem téged jelenleg csak néhány mértföld választ. S irgalmatlanul infestál, hogy rólad 20* 611

Next