Színes Vasárnap, 1997. február (4. évfolyam, 5-8. szám)

1997-02-23 / 8. szám

1997. február 23. Feketén razziáznak Német őrzők­­svájci földön A Bodeni-tó egyik partján Né­metország, a másikon Svájc. S a németek újabban a derék svájciaktól féltik a biztonsá­gukat. Legalábbis erre hivat­koztak, amikor a szomszédok tiltakoztak a német határőr­ség és a rendőrök példátlan akciói ellen: időnként a fegy­veresek százai lepik el a határ környékét, hogy szuperrazzi­ákkal próbáljanak lefülelni kábítószerfutárokat, autó- és embercsempészeket, akik a német gyanú szerint a semle­ges szomszédból érkeznek. A statisztikák alátámasztják a gyanút: tavaly összesen 2,8 kg hasist, sok lopott holmit és hamisított CD-t találtak, emellett illegális bevándorlók százait fülelték le. Ami persze, mondják a jám­bor svájciak, még mindig nem jogosíthatja fel a rend német őreit, hogy éjnek idején még az ő városaikban is üldözzék a bűnözőket, elriasztva a turis­tákat. Különösen hangosan tilta­koznak azok a helybeli polgá­rok, akik korábban - ha némi­leg felöntöttek a garatra - a dombok útjait használták ha­zafelé, elkerülendő a szondá­zást. Most viszont éppen a dű­lőkön villognak a kék lámpák, és sosem lehet tudni, hogy a kanyar után a német vagy a svájci rendőrök állítják majd meg az embert... Nívódíjból gyorssegély Nívódíjat kapott a Magyar Tele­vízió legfiatalabb emberbaráti műsora, a Gyorssegély. Az elis­meréssel együtt járó 200 ezer forintot a Madarász Utcai Gyermekkórház javára ajánlot­ták fel a stáb tagjai.­­ A decemberi jótékonysági gálán Kincses Veronikától Hor­váth Ádámig valamennyi mű­vész, a szervezésben és a köz­vetítésben részt vevő rádiós és televíziós kolléga is honorári­um nélkül működött közre, te­hát teljesen természetesnek tartjuk az ezután kapott két­százezer forint átutalását is. Minden forintra szüksége van a kórháznak, játszóházat épí­tenek a daganatos gyerekek számára - mondta Siklósi Beat­rix műsorvezető-szerkesztő. - Májusban lesz két éve, hogy műsorával felvállalta a bajbaju­tott emberek megsegítését. - Igyekszünk személyre szó­ló támogatást adni, de valójá­ban a segítségre szoruló és a segítséget nyújtó egymásra ta­lálásán fáradozunk. Naponta húsz segítséget kérő-remélő levelet kapunk. Erősödik az emberek közötti szolidaritás - hihetetlen erők szabadulnak fel egy-egy felhívásunk hatá­sára. Kinőtte adásidejét a mű­sor, szükségünk volna leg­alább húsz percre, így na­gyobb teret adhatnánk a vidé­ki eseményeknek. Meggyőző­désem, a bajbajutottak meg­segítése az a terület, ahol a Magyar Televízió igazán köz­­szolgálati munkát végezhet. - Terveik? - Azt reméljük, a tehetősebb emberek is felajánlják segítsé­güket, nemcsak pénzbeni tá­mogatásukat, hanem szaktu­dásukat. Sokan panaszkod­nak levelükben, hogy meg­romlott házuk, lakásuk álla­pota, részben életveszélyessé vált, a mesterembert pedig nem tudják megfizetni. Szíve­sen bemutatnánk a helyreállí­tást felajánló vállalkozókat. Műsortervünkben szerepel annak a 40 esztendős, néma fiúnak a bemutatása is, aki­nek elkészült első, önálló ver­seskötete, és terjesztőkre vol­na szüksége. Rövidesen filmet készítünk a „Révész-mozga­lomról”, azokról a mozgáskor­látozottakról, akik baleset vagy más ok miatt a közel­múltban korlátozottá vált tár­saikat igyekeznek átsegíteni a kezdeti, mindenképpen legne­hezebb időszakon - mondta a Gyorssegély című televíziós adás műsorvezető-szerkesztő­je, Siklósi Beatrix. Horváth Teréz RITKA KITÜNTETÉST alapítottak nemrég a Jakut Autonóm Köztársaság tör­vényhozói. A „Sarkcsillag” rendjel a kis köztársaság első állami kitüntetése, amit a mé­rete tesz különlegessé. A se­lyemszalagon nyakba akaszt­ható húsz dekagrammos ék­szert - ebből 161 grammot nyom az aranyfoglalat - brili­áns ékesíti. A tervet csak azért fogadta el a törvényho­zó tanács, mert a pályázatok közül ennek az előállítása a legolcsóbb. V. Sz. Tengernyi szeszt fogtak 27 konténernyi vodkaszállít­mányt foglalt le nemrégiben a habarovszki vámparancsnokság - a rekordmennyiségű szeszt papírárunak álcázva próbálták átcsempészni a kikötői ellenőr­zésen. Dél-Koreából vitte az eg­zotikus hangzású Makkormik Vodka elnevezésű szeszes italt Oroszország keleti partjaihoz az Ivan Kotlijevszkij teherhajó. A szállítmány értéke 13 mil­liárd rubel (közel 420 millió Ft), s legalább ennyi lett volna az il­leték is, amit az amerikai ex­portőrnek fizetnie kellett volna a bevitt áru után. Oroszországban a csempé­szetet a kereskedelem egyik mozgatórugójának tartják a szakemberek. Egyes becslések szerint a kereskedelmi forga­lomban lévő importáru közel 30-50 százaléka nem törvényes úton kerül az országba. A vál­lalkozóknak nem kifizetődő im­portárni, mert a vámilletékkel terhelt árak nem versenyképe­sek a piacon. East­ Press HÍR HALÁB Időjárás-jelentés Végre-valahára itt a tavasz! Hótól, esőtől nem kell félni, kabát se kell, a hőmérséklet felmehet akár 17 fokra is. Megrengett a föld Földrengés rázta meg pénteken este Kína északnyugati, szombaton hajnalban pedig Japán északi területeit. Egyelőre nem érkezett hír sem az előbbi, a Richter-skála szerinti 5-ös, sem a tegnapi, 6,1-es erősségű földmozgás okozta károkról. A hírügynökségek emlékeztetnek arra, hogy kilenc nappal ko­rábban Kína ugyanazon területén volt közel ugyanekkora, egy hónappal ezelőtt pedig két igen erős, 6,4-es, illetve 6,3-as erősségű földrengés. Akkor tizenkét ember vesztette életét, és negyvenketten sérültek meg. Kerozinüzérek buktak meg a vámon Jogosulatlanul hozott be az országba 1 millió 214 ezer liter kerozint egy kft., a gazdasági társaság a zalaegerszegi vámhi­vatal utólagos ellenőrzése során lepleződött le - nyilatkozta tegnap az MTI-nek Varga József pénzügyőr főhadnagy. El­mondta, hogy a fantomcéget egy lopott személyi igazolvány felhasználásával jegyezték be a cégbíróságon. A repülőgépek­hez használatos üzemanyagot hosszabb idő alatt részletek­ben hozták be az országba, több mint 61 millió forint érték­ben, s mivel nem fizettek utána általános forgalmi adót sem, további 22 millió 500 ezer forint kárt okoztak. Jó étvágyú oroszlán Egy oroszlán megölt egy 14 éves fiút a Sri Lanka-i Ahungal­­la város magántulajdonú állatkertjében. A serdülő meg akarta örökíttetni magát egy fényképen a békés természetű­nek tartott ragadozóval, ezért bement annak ketrecébe. Előt­te már két osztálytársa is megtette ezt baj nélkül. Harmadjá­ra azonban felugrott a vadállat, és átharapta a fiú torkát. KENÓ-számok A pénteken kisorsolt nyerőszámok: 1, 9, 17, 21, 24, 27, 28, 34, 40, 42, 45, 50, 56, 58, 63, 64, 73, 74, 76, 77. ORSZÁG-VILÁG Fogyaszt a huzat Valószínűleg nem minden erre vágyó öltözhet be majd a fogyasztó­fóliába, sőt még csak nem is láthat ilyet, mert nem jut be a háromnapos Divatfórumra. A borsos belépő ellenére ugyanis már a tegnapi megnyitó előtt hosszú sorok vártak bebocsátásra a Buda­pest Kongresszusi Központ bejáratánál. Már a kiállítók is verse­nyeztek a helyekért: a 108 srandra kétszer annyi cég jelentkezett.­­X?l ( / l) j/Jj/jj ylVy (Benkő­ Imre felvétele) Feltámadt az eMeRTon Egy év szünet után az idén is­mét odaítélték a hazai fmnnyű­—­­ zenei élet legrangosabb díját, az 1986-ban alapított eMeRTont. Szirányi János, a Magyar Rádió Rt. művészeti igazgatója büsz­kén említi a „magyar Grammy” feltámasztását, bár hozzáteszi: azok a gazdasági gondok, ame­lyek miatt a díj kiadását tavaly szüneteltetni kellett, az idén is fennállnak. „Mégis úgy döntöt­tünk - folytatja -, hogy jobb me­nedzseléssel ismét kirukkolunk az eMeRTonnal. A szakmának és nekünk is hiányzott, nem akartuk, hogy elhaljon. Tavaly decemberben megbíztam Koltay Gergelyt a Könnyűzenei Pro­dukciós Stúdió megszervezésé­vel és vezetésével. Ő nemcsak kitűnő komponista, de jó mene­dzser is: örömömre szolgált, hogy első akciója éppen az eMeRTon talpra állítása.” Szirányi szerint a médiatör­vény ugyan elvben megerősíti a közrádió értékteremtő funkció­it, de nem nevezi meg, nem is teremti meg az ehhez szükséges forrásokat. Ő mégsem kesereg, mert „mindig akadnak elszánt pionírok, akik a vállukra vesz­nek egy nehéz ügyet, és sikere­sen célba érnek vele”. Számára ezt bizonyítja az is, hogy április 5-én este a Budafok-Tétény Művelődési Központban tized­szer adhatják át - gálaműsor keretében - az eMeRTon-díja­­­kat. Az év énekese Demjén Ferenc lett, az év énekesnője Cserháti Zsuzsa, az év musicalszínésze Földes Tamás, az év musicalszí­nésznője Janza Kata, az év szó­listája Csepregi Gyula (szaxo­fon), az év jazzegyüttese a Hot Jazz Band, az év ígérete Szeke­res Adrienn, az év ígéretes együttese a Rockfort Együttes, az év zenei rendezője Vidor Máté, az év hangmérnöke Szita István, életműdíj: Körmendi Vilmos, M. J. ______________­_______________SZÍNES VASÁRNAP 13 Szemorvoshoz az első rossz jelre! [ (ijj0 ] A házitudomány megáll a kamillavirágnál Mostanában munkám során egyre több vakkal, súlyosan beteg szemű emberrel találko­zom. Néha az az érzésem, hogy a környezetükben lévő emberek olyan reményeket keltenek bennük, amelyeknek kevés alapjuk van. Azért ke­restem föl dr. Süveges Ildikó egyetemi tanárt, a SOTE I. Számú Szemészeti Klinika igazgatóját, hogy megkérdez­zem, mi az, amiben, például az utolsó húsz esztendőben döntően változott a szemor­voslás. S mit várhatunk a kö­zeljövőtől? - Körülbelül húsz éve mű­ködik a mikrosebészet, azóta jobban látunk bizonyos terü­leteket és másképpen tudunk operálni. A szürke hályogot például azelőtt úgy operáltuk, hogy egészben eltávolítottuk a szemlencsét. Igen ám, de a lencse fénytörése a szemben húsz dioptriát jelentett, amit pótolni kellett. Tehát a beteg kénytelen volt legalább tízdi­­optriás szemüveget viselni. Ma - illetve nagyjából húsz éve - a saját lencse egy részét távolítjuk el, a „tokot” meg­hagyjuk. A 0,1 milliméter vastagságú kis tokocskába kerül a műlencse. Tehát a be­tegnek nem kell szemüveget hordania - illetve esetleg csak olvasásra. A másik terület, amely na­gyon sokat változott az az üvegtesti sebészet. Egy olyan műszert szerkesztettek - 30 évvel ezelőtt -, amivel a szem belsejében lehet dolgozni. Ott normálisan egy kocsonyás massza van, aminek 98 száza­léka víz. De ebben elég gyak­ran történnek olyan kóros fo­lyamatok - például magas vér­nyomás vagy cukorbetegség kapcsán fellépő vérzés -, me­lyek megakadályozzák, hogy a fény az ideghártyára jusson. Ha az utóbbi egyébként jól működik, akkor a vérzést eltá­­volítva jó látás marad vissza a műtét után. Ez óriási lépés volt, mert tudunk segíteni pél­dául a cukorbetegségben meg­vakultakon... - Úgy tudom, hogy a vak fia­talok döntő többsége ma a ko­raszülés következtében lett vakká. - Ez a kultúrállamok több­ségében így van. A koraszülött betegségét egy bizonyos fokig tudjuk gyógyítani, de lényege­sen kisebb százalékban, mint azt korábban reméltük. Ami­kor az ideghártya nincs kifej­lődve, amikor a koraszülött­nek rendszerint egyéb baja is van - rossz a keringése, prob­léma van a tüdejével -,­ akkor a szemben lezajló folyamato­kat nem lehet megakadályoz­ni. Mert akkor az újszülött életéről van szó. Tehát sokszor ez úgy vetődik föl, hogy élet­ben marad a gyerek, de nem lát majd... - Nagyon sok szó esik az is­meretterjesztő irodalomban a lézer csodájáról a szemészet­ben. - Csakugyan, a gyógyítás­ban először a szemészet terü­letén alkalmazták. Az ideghár­tya betegségeinek gyógyításá­ban nagyon jól lehet használ­ni, de csak addig, amíg az ideghártya nincs leválva. Ezért borzasztó fontos az, hogy bizonyos előtünetekkel, amelyek az ideghártya-levá­­lást előre jelzik - nagyon-na­­gyon sok úszkáló pont, ho­mály, villámlátások -, idejé­ben menjünk orvoshoz. - Sokan reménykednek ab­ban, hogy a mikroelektronika helyettesítheti a látás bizo­nyos hiányzó funkcióit.­­ Úgy gondolom, hogy a kö­vetkező húsz év távlatában biztosan nem lehet majd hasz­nálható látást elérni egy szá­mítógéprendszerrel. A mikro­­chip esetleges beépítésétől tu­lajdonképpen nem is állunk messze. De az igazán nehéz kérdés az, hogy a fölvett képet hogyan lehet az agykéregnek arra a pontjára továbbítani, ahol a látás történik.­­ Újabb és újabb hírek jön­nek arról, hogy milyen hihetet­len eredményre jutnak külön­féle gyógyászok.­­ Mindig az a baj, amikor kommentár nélkül, kritikátla­nul tesznek közzé egy hírt. Csak annak a mondandóját közlik, aki kijelenti magáról, hogy mondjuk kézrátétellel ki­váló eredményeket ér el... Amit én nagyon veszélyesnek látok, az az, ha gyerekekkel foglalkoznak ilyen módon. A mamának nem tetszik, hogy a gyerek szemüveges, szeretne mindent megtenni, és jönnek különböző szemtornák meg olyasmik, m­int a nap mellé nézés... Hát én láttam ebből kialakult vakságot. A gyerek nem értette, hogy a nap mellé kell nézni, belenézett, illegette az éleslátás helyét. Nagyon szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy ha vala­kinek komoly baja van a sze­mével, azt nem lehet termé­szetgyógyásszal gyógyí­tani. - Nincs is ezen a területen olyasmi, ami azért elfogadha­tó?­­ - Ha valakinek egyszerű kö­­tőhártyahurutja van, arra jó a kamilla. - Gyakorlatilag a kamillánál meg is áll a házitudomány? - Tulajdonképpen igen. -A szomorú nagyon az, ami­kor azzal biztatnak vakokat, hogy nemsokára bolygóegyütt­állás lesz, és akkor majd meggy­ógy­ulnak. - Nézze, én erre csak azt tu­dom mondani, ha úgy tetszik, üzenni, hogy akinek a legki­sebb baja van a szemével, az azonnal és időben menjen szem­orvoshoz. Mint majdnem min­den betegséget, a szem bajait is meg lehet előzni, idejében gyógyítani. A végkifejletet, a vakságot lehet megelőzni, vagy rosszabb esetben sokáig egy szinten tudunk tartani egy bi­zonyos állapotot. Ha viszont elhanyagolnak egy szembeteg­séget, akkor rengeteg pénzzel és fáradsággal sem lehet meggyógyítani.­ ­ ( Andrassew Iván ijv.:­­ a Spanyol Riviérán Alicante mellett, 7-30 millió forint között. 50% kifizetése után kulcsátadás, 4,5%-os hosszú távú bankhitel-lehetőség. Teljes körű ügyintézés. Evetext Kft. Cím: 1024 Budapest, Keleti K. u. 11/A. Tel : 212-2482 Tel /fax: 212-2483.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék