Színház, 2007 (40. évfolyam, 1-12. szám)

2007-01-01 / 1. szám

Schiller Kata felvétele Léthe - MU Terminál A Hair - Oslo Főszerkesztő: KOLTAI TAMÁS A szerkesztőség: CSÁKI JUDIT ■ CSÖMÖR MÁRTONNÉ (szerkesztőségi titkár) ■ HERNER DÁNIEL (technikai munkatárs) ■ KONCZ ZSUZSA (képszerkesztő) ■ KOREN ZSOLT (online szerkesztő, szinhaz.net) ■ KUTSZEGI CSABA (tánc) ■ SZÁNTÓ JUDIT ■ TOMPA ANDREA (Világszínház, OSZMI) Szerkesztőség: 1126 Budapest, XII., Németvölgyi út 6. III/2. Telefon/fax: 214-3770; 214-5937; e-mail: szinhaz.folyoirat@t-online.hu Kiadó: SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY, 1126 Budapest, XII., Németvölgyi út 6. III/2. Telefon: 214-3770; 214-5937 Felelős kiadó: KOLTAI TAMÁS Terjeszti LAPKER Rt. és alternatív terjesztők. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág. Előfizethető a szerkesztőségben, közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Bp., Vill., Orczy tér 1. Tel.: 06 1/477-6300; postacím: Bp., 1900). További információ: 06 80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu Pénzforgalmi jelzőszám: 11991102-02102799 Előfizetés egy évre: 3600 Ft­­ Egy példány ára: 392 Ft Tipográfia: Kálmán Tünde. Nyomdai előkészítés: Dupla Studio Nyomás készült: Multiszolg Bt., Vác A folyóirat az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap, a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága, Nemzeti Civil Alap támogatásával készül. ^ Oktatási és kulturális minisztérium­oka Nemzeti Kulturális Alap Megjelenik havonta XL. évfolyam HU­ ISSN 0039-8136 www.szinhaz.net XL. évfolyam 1. szám ■ 2007. január NEGYVENEDIK ÉVFOLYAM Koltai Tamás: SZÍNHÁZPARADOXON KRITIKAI TÜKÖR ■ Tompa Andrea: „AZ OKOK ELKALLÓDTAK, A MEGSZOKÁS VETTE ÁT A HATALMAT” Thomas Bernhard: Pisztrángötös ■ Jászay Tamás: ÓRIÁSFRESKÓ FINOM RÉSZLETEKKEL Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Ördögök ■ Selmeczi Bea: FORRADALOM FELÜLNÉZETBŐL Georg Büchner: Danton halála ■ Tarján Tamás: HOLDKÓR A nagy Sganarelle és Tia ■ Urbán Balázs: MESSZE VDLAKTÓL Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde ■ Stuber Andrea: ANGOLKISASSZONYOK Jane Austen: Büszkeség és balítélet ■ Szántó Judit: A 2006-OS PECSÉT Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét ■ Urbán Balázs: BALKÁNI TÁNC Miroslav Krleza: Szentistvánnapi búcsú TÁNC ■ Szilágyi Sisso Szilvia: L, A METÁLBALERINA Trio; 2 solo 1 duett ■ Mestyán Ádám: AZ EMLÉKEZET ÚSZNI MEGY TRA­CE ■ Vida Virág: ÁTJÁRÁS - ÁTTÖRÉS NÉLKÜL Passzázzs ■ Kutszegi Csaba: HA KIHALTAK A FÉRFIAK, SZELÍDÍTS MEG EGY MÁSIK ÁLLATOT Betonlótusz ■ Faluhelyi Krisztián: VÁRAKOZÓ ÁLLÁSPONTON MU Terminal A IN MEMÓRIÁM ■ Márok Tamás: GREGOR ÉS AZ Ő EMLÉKE (1940-2006) INTERJÚ ■ Csáki Judit: „MA MEGHALTAM...” Beszélgetés Hegedűs D. Gézával VENDÉGJÁTÉK ■ Halász Tamás: MI AZ ELÉG? A képek ideje ■ Rádai Andrea: AZ ASZTALNÁL A Vándor VILÁGSZÍNHÁZ FESZTIVÁL ■ Tompa Andrea: A TÖRTÉNET ARCHEOLÓGIÁJA Nyitra ■ Jászay Tamás: CSÁBÍTÓ SZIRÉNHANGOK Vilnius ■ Nánay Fanni: MOZGÁS, LÁTVÁNY, SZÓ ETTEF, Belgrád VILÁGSZÍNHÁZ WILSON ■ Rosner Krisztina: ALMA, KRISTÁLYKOCKÁVAL A KÖZEPÉN Tér/Élmény ■ Karsai György: TÖRTÉNETET MESÉLŐ FÉNYEK ÉS SZÍNEK Muller és Wilson Quartettje VILÁGSZÍNHÁZ ■ Nánay Fanni: NAGYON ROSSZ KISLÁNY Maja Kleczewska két Shakespeare-rendezése ■ Lőrinc Katalin: ISMÉT AKTUÁLIS A Hair Oslóban ■ Jens Roselt: A SZÍNJÁTSZÁS HATÁRÁN - A SZÍNMŰVÉSZETRŐL MA DRÁMAMELLÉKLET: Závada Pál: Bethlen (Móricz Zsigmond regényei nyomán) A CÍMLAPON: Ladányi Andrea (Solo) a MU Színház előadásában Koncz Zsuzsa felvétele 2007. JANUÁR 1 1 2 3 5 7 9 12 14 16 18 20 22 24 26 27 29 31 37 40 42 44 48 51 55 56 61 63 Pisztrángötös - Kamra Koncz Zsuzsa felvétele www.szinhaz.net

Next