Színház És Társaság, 1920 (4. évfolyam, 38-50. szám)

1920-09-18 / 38. szám

folyam. 1920. szept. 18-tól 1020. szept. 25-ig. 28. szám :sl árak: e 90 Lei . . 45 Lei ■re 23 Lei >o zám 2 lei, vi­ii pálya­­n 2-50 lei SimMUsjms&c, Szerkesztőség és kiadóhivatal: CIuj-Kolozsvár Str. JULIU MANII), SZENTEGYHÁZ­­UTCA 6. Teielenszim 2S7. Hirdetések aiai.se­­ronként 1 leu SS b. ILLUSZTRÁLT TÁRSADALMI, MŰVÉ­SZETI ÉS MOZI HETILAP es MEGJELENIK A SZÍNHÁZ HETI MŰSORÁVAL MINDEN SZOMBAT DÉLBEN Felelős szerkesztő: TÓTH SÁNDOR. délyi és bánáti színészek szervezkedése őst, amikor csak napok választanak el bennünket az erdélyi ti színészek kongresszusától, amikor impozáns erővel fog vánulni a szellemi munkások egy lelkes, harcos csoportjának zándéka, hogy szövetségbe tömörülnek, szükségét érzem rogy egy-két nagyíontosságu—dotogra felhívjam az érdekei­­elmét. . szellemi munkások helyzete, a mai megélhetési viszonyokat szinte tarthatatlan. Hiába küzdenek egyesek erejük teljes itésével az ár ellen, a tények azt bizonyítják, hogy az ár él­őkét. Ezrével hagyják el őrhelyeiket azok, akiket ez a gigá­­delem kimerít és elkedvetlenít minden néven nevezendő íunkától. Erdély és Bánát nagyobb városai ma már ott tar­­logy a magyar kultúrát a szó igaz és nemes értelmében nem îlszinen tartani. Százhuszonnyolc éves színészetünk is, amely . később útmutatója volt Erdély és Bánát lakosságának, de tényként kell felemliteni visszahanyatlásban van. Az utolsó eszméltek rá a magyar színészek, hogy ennek a hanyatlás­ai kell vetni, hogy meg kell menteni azt, amit még lehetséges. ;yesülésben van az erő! Az ilyen munkához pedig három zükségeltetik: „Akarat, erő és kitartás“. Az elkövetkezendő fogják megmutatni, elég érettek-e Erdély és Bánát színészei ogy ezt a íüzpróbát sikeresen kiállják, inden szervezkedés bizonyos fokig a munkaadók ellen irányul, les, elismerésre méltó munkát csak úgy tudunk produkálni, nyagi gondok egész súllyal nem nehezednek ránk. Ha a íapi megélhetés gondjai nem zavarnak bennünket művészi y k kivitelében. Ezen a ponton kell bennünket a munkaadók­iros legjobb 7f\Nia KPPT’’ néven vasárnap meg­akozóhelye Ír \"I\L-i\ I nyílik Jókai-u. 15. alatt. , tízórás, uzsonna, fatányéros, étlap szerinti étkezés. Friss sör. Faj­ifinek Părt~ Hermann és Kocsis. ,ul‘föÄi£ "N

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék