Színház És Társaság, 1921 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1921-02-12 / 7. szám

Színház és Társaság___________ ,álás előzékeny és kifogástalan, z árak méltányosak. Az új Met­­opolban esténként elsőrangú ligányzene szórakoztatja a kü­­lönséget. Állíthatjuk, hogy a Retropol rövid időn belül köz­­kedvelt helyisége lesz a legjobb mblikumnak. És^D^^JfíREK Strindberg-est a magyar színházban. Janovics Jenő dr i­gazgató, a modern színpadi iro­dalom lelkes híve, méltó módon gondoskodik a közönség irodalmi eseményeket kereső ambíciójának a kielégítéséről. A jövő héten színre hozza Strindbergnek, a zseniális norvég írónak Julia kis­asszony címűs világhíres drámá­ját, amelyben művészi esemény lesz Darvas Ernő budapesti ki­váló színésznek szerződtetés cél­jából való vendégfellépte. A Strindberg-dráma címszerepét Baráti Erzsi fogja játszani. Dar­vas Ernő hírnevét az egykori Thália-színház és Új Színpad modern műsorában való színpadi sikerei alapították meg s most a kolozsvári közönség előtt mutatja be differenciálódott színjátszó te­hetségét. A Strindberg-dráma be­mutatójával egy este kerül szinre Bretán Miklósnak, a kedvelt és arrivé operaénekesnek Esti csil­lag című operája is, amelyet a kolozsvári román opera a múlt 27. oldal­héten mutatott be nagy sikerrel. A címszerepet, amelyet a román operában Pável Constantin kreált, Ruvinszky Rafael fogja énekelni, Mihály arkangyal bariton szerepét a szerző Virágh Lajosnak, az idei operaelőadásokon osztatlan siker­rel szereplő, széphangú énekes­nek szánta, a többi szerepeknek is elsőrangú interpretálói lesznek. Az Esti csillag művészi érdekes­sége az is, hogy a zenekart maga Bretán Miklós, a kiváló szerző fogja dirigálni. Falk Rózsi felbontotta a szerződését. Szeptember óta ját­szik operettekben főszerepeket Falk Rózsi, aki azelőtt néhány évig segédszínésznő volt a ko­lozsvári­­magyar színháznál. Kel­lemes hangjával, rutinírozott játé­kával és disztingvált öltözködé­sével hamar megnyerte a közön­ség tetszését s nem egy operett sikerében volt része. Most meg­lepetéssel arról értesülünk, hogy Falk Rózsi felbontotta a szer­ződését az igazgatósággal s már nem is tagja a színháznak. A szerződés felbontására az indította a művésznőt, hogy az igazgatóság egymásután vette vissza tőle szerepeit, mert ezeket Horth Idivel szándékozik eljátszatni. A szerepkiosztás kétségtelenül az Csemege- és cukorkaszükségletét |j Pálmai és Fóris főtéri áruházában ][. szerezheti be legelőnyösebben ! j sulisom Hanna, Debreceni is Buna modern autogumm! vulkánizáló berendelése. Autógumin! vulkánizálást. Mindenféle autógumim javítást elvállal. Raktáron minden mé­retben Autó-Pneumatikok és tömlők, mágnes- alkatrészek stb. Ócska gumini kerestetik megvételre. Cluj (Kolozsvár), Vajda­ utca 2. szám (a Bethlen-bástyával szemben).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék