Színház És Társaság, 1921 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1921-04-23 / 17. szám

18. oldal mAGOszmnKTmK « • • • - -o • • . Q • O • • o«o*o*o»oeo». Megkezdődtek a filmfelvé­­telek. A tavaszi idő beálltával a Transsylvania-filmgyár ismét meg­kezdte a felvételeket. Jelenleg a gyár egy kulturális filmen dol­gozik, amely Kolozsvár neveze­tességeit, középületeit, kulturális intézményeit, gyáriparát és keres­kedelmi életét fogja bemutatni. A filmet, amely két héten belül el­készül, Bérczy Mihály, a kolozs­vári Magyar Színház titkára, dr. Csillag István és Fekete László, a gyár operatőrje rendezik. Íheti zöngék­ Újdonság, vendégek és tudj' isten mi még, Csen-bong a fülembe, színházba ha kimék, Milyen jó — gondolom — direktornak lenni, Nem muszáj aludni és nem kell enni, Ma egy direktornak a munkája annyi. Mert a publikumnak nem kell békét hagyni. Végre, azaz leider, mondhatnám Gott sei 'dank, Törhetne szivemből fel­örvendező hang, Dalom viszhangozná • a szoba és a gang, Szerepirást ért meg a rég várt „Vadgalamb’ A kis szubrettről jött & dicsérő kritika, ________Szinház és Társaság Ámde belecsúszott egy kis sajtóhiba Kinyomva e két szó: .bájos nimfahangja“ így lett elválasztva: .bájos nim­fah­angjait. Mit vártak tőlünk? — Régi nagy színésznők húsz év előtti körintervjúja — Kezünkbe került a „Magyar Hírlap“ 1900 január elsejei száma, amelyben a magyar színpad ak­kori nagy csillagai igen kedves válaszokat adtak arra a kérdésre, hogy „mit várnak a jövő szá­zadtól ?“ Két évtized telt el már e nyi­latkozatok megjelenése óta, érde­mes hát végigmenni rajtuk, hogy váljon kinek az álma teljesedett be a nyilatkozó nagy színésznők közül. Mit várok a jövő századtól ? Új Nemzeti Színházat. Jászay Mari Különös dolgokat várok a huszadik századtól. Jókai és Robida regényei felizgatták a fantáziánkat, de még az operett­­írók is csodákat jósolnak. Hiszen magam is azt énekelem a „Görög rabszolgádban, hogy „gép lesz a férfi, a nő, egy ma­rad csak a régi — a gólya.“ Küry Klára Ugyan mit várhatok ? A holnap sohasem hozza meg azt, amit a tegnap elvitt. Hegyi Aranka Még egy jó szerepet! ! A. Prielle Kornélia

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék