Színház És Társaság, 1921 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1921-12-17 / 51. szám

Színház és Társaság B. Nagy Ilonka kilenc évig volt a kolozsvári magyar színháznak egyik legér­tékesebb és legtehetségesebb drámai színésznője , ahova még bakfis-gyermekleány korában ke­rült s ezalatt az idő alatt kivé­teles tehetsége szép ívelésben fejlődött felfelé a mai érettségivé. A legkedvesebb és legmelegebb színházi esték reminiszcenciái tér­nek vissza, ha Nagy Ilonkának egy-egy parádés­ szerepű fellépé­sére gondolunk. A „Tündérlaki lányok" bájos Sárija, a „Romeo és Júlia" poétikus Júliája, a „Pa­lika“ üde Rizája, az „Úri divat" pompásan karakterizált könyvelő és gépírókisasszonya, a „Han­­nele“ elmélyedő alakítása, a „Nap­raforgó lovag" finom comtesse, a „Szenvedély" szelid asszonya, a „Déryné ifjasszony“ stílusos alakítása, a „Trilby" szuggerá­­bilis alakja, a „Legszebb kaland" pajkos melegségű hősnője jutnak eszünkbe hirtelen a legjobb ala­kításai közül, amelyekben az ő meleg, üde, közvetlen hatású művészi egyénisége annyiszor meghatott és magával ragadott. Egyszerűség és őszinteség s va­lami kellemes üdeség és meleg­ség árad el Nagy Ilonkának mint Segesvári és Zsti testékáni nagykereskedése Cluj-Kolozsvár 21. oldal­bon alakításán. Ő igazán a lelkét viszi a színpadra meglepő igaz­ságerővel. Tavasszal egy könnyebb le­folyású hurutja miatt hirtelen kel­lett itthagynia városunkat, hogy orvosi rendeletre a Balatonon heverje ki betegségét és szerezze vissza egészségét, ahonnan, mint örömmel halljuk, 10 (tíz) egész kilóval meggyarapodva és makk­­egészségesen tért vissza ősszel Budapestre férjéhez s igy meg­erősödve és pihenten egy csomó új szerep tanulásához látott hozzá, hogy erre a szezonra szóló több nagyobb erdélyi színház meghí­vásának eleget tegyen és egy hosszabb erdélyi tournée kere­tében a legújabb darabok leg­újabb szerepeiben vendégszere­pelhessen, mert ebben az év­ben még nem akarja magát állandó szerződéssel lekötni. S mivel családja látogatására karácsonykor is ellátogat, itt üti fel főhadiszállását és innen indul a tournée legelső állomására. Nagyváradra, ahova leghamarabb kapott meghívást, onnan Arad, Temesvár, Marosvásárhely, Brassó következnek, végül, mielőtt a ta­vaszra megígért új szerződési helyét Budapesten elfoglalná, első diadalainak színhelyén, Kolozs­váron is fellép, amelynek általa melegen szeretett és őt nagyon szerető közönségétől el sem tudott búcsúzni tavalyi váratlanul jött elutazása miatt. Nagy Ilonka még mindig román állampolgár és nem repatriált Kolozsvárról. Mi ko­lozsváriak is a legnagyobb ér­deklődéssel és szeretettel várjuk itteni fellépéseit.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék