Színház És Társaság, 1923 (7. évfolyam, 2-51. szám)

1923-09-08 / 36. szám

12. oldal. Il Farkas utcai színház primadonnája Annak­, aki színházba jár s a művészvilág eseményei iránt érdeklődik, igazán nélkülözhetet­len a Színház és Társaság, mely hétről-hétre pontosan beszámol Erdély nyolc színházának esemé­nyeiről. A Színház és Társaság ma az ország legnagyobb, leg­elterjedtebb képeslapja s úgy tar­talom, mint kiállítás tekintetében vetekedik a fővárosi lapokkal. A Színház és Társaság előfi­zetési árait a nyomdai- és papír­árak horribilis emelkedése dacára sem emeljük s egyszázhusz lert takarít meg az, aki nem példá­nyonként veszi a lapot, hanem egy évre előfizet. Előfizetési áraink: Egy egész évre . 400 Lei Félévre .... 200 „ Negyedévre . . . 120 „ Azok, akik egy egész évre fizet-E fényképnek, mely a kolozsvári közön­ség egykor rajongá­sig szeretett művész­nőjét Bárdy Gabit hozza ismét elénk, Szentgyörgyi István mai számunkban kö­zölt megemlékezése ad kedves aktualitást. A Farkas utcai szín­háznak, melyet most alakítanak át a lenge múzsa számára, Bárdy Gabi volt az utolsó és legnagyobb pri­madonnája. Bérczi Mihály, a magyar színház titkára és kislánya. (Fotofilm.) Színház és Társaság

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék