Színházi Élet - 1913/6. szám

20. oldal SZiriUÁZi ÉLET Horváth Kálmánt, aki a főszerepet játsza, Vörös Ilit, K. Kovács Andrást, Ihász Gi­zit és Gabányi Jenőt. • * •••• Fényes Annuska, a Beöthy szín­házak kis primadonnája fogja ez­után a „Színházi Élet" képrejtvé­nyének helyes megfejtői közül a nyertes nevét a szerencsekerékhői kihúzni. A szerencsés nyerőket tehát a jövő héttől kezdődőleg még az a tudat is boldogíthatja, hogy a Fényes Annuska keze által élvez­hetik Fortuna istenasszony kegyét. Szterényi Malvin, aki az elmúlt pénteken a Nép­opera Álarcosbál előadásán sikerrel vendégszerepelt. A törzsasztalnál. A csudálatos óra. Ezt a hihetetlen történetet Bihar Sándor, a Nép­opera öblös hangú hu­moristája mesélte el. — Fiuk, ilyesmi még nem tör­tént velem, — de mással se igen. Az órámat adtam be egy Lipót­köruti óráshoz javításra. Egy hét múlva bemegyek érte. — Uram, szólok néki lágyan, készen van az órám ? — Igenis, feleli, — tessék paran­csolni. — Mit fizetek ? — Forintharmincat, — mondja ő. — Tessék, — mondom én, s zsebrevágom az órát. Indulok a színházba, — a nyugotinál még meg akarom nézni, jól jár-e. Be­nyúlok a zsebembe, — az óra nincs ott. Ijedten szaladok vissza az órás­hoz, nem hagytam-e ott ? Nem. — Súlyosan letörve bandukolok a Népopera felé és már csak azon töprengek, hogy legalább ne fizet­tem volna ki a forintharmincat. Beérek a színházba, és mit gon­doltok, mi fekszik az öltözőmben az asztalon? — Jó, jó, — ismerjük már, — mondja Vajda László, — a nap­tárod. il Fácán nagyvendéglő —a Zugligetben egész télen nyitva, állandóan fűtött téli helységek, • ••••• pompás ételek és kitűnő italok, as»» Tulajdonos: GRAEZL JÓZSEF. Telefon n.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék