Színházi Élet - 1913/10. szám

yfnuÁfl ÉLET I? OIDAI A Ferenczy-kabaré. derültség, pazar jó­kedv közepette pereg le estéről estére a Ferenczy­kabaré műsora. Nyilván az uj rezsim életrevalósága hozta magával, de a kabaré most minden este tele van és a telt ház Almási Endre szegedi direktor szeptembertől kezdve szerződtette Körmendi Kálmán bonvivánt Ko­lozsvárról. Ugyancsak szeptember­től kezdődő szerződéssel kötötte le Füredi Béla pécsi igazgató Hor­váth Mici szubrettet Nagyváradról. Tordai Erzsi koloratur-énekesnő szerződése, aki a debreceni szín­háztól szerződött át Mariházi Mik­tüntető melegséggel tapsolja meg az egyes számokat. A siker fő­tényezői között pedig elsőrangú szerepet játszik a világ legszere­tetreméltóbb művészpárja : Hetényi Heidelberg Albert és Várady Elza, akik mindenképpen rászolgálnak arra a nagy elismerésre, amel­lyel a közönség minden este elhal­mozza őket. Jós kecskeméti társulatához már mostantól kezdődik. Kecskemétről viszont szeptemberben Sándor Ju­lia hősnő megy át Polgár Károly­hoz Pozsonyba, míg Szentiványi Gitta az Orsz. Színészegyesület iskolájának most végzett növen­déke szeptember hónaptól kezdve Szalkay Lajos székesfehérvári szín­házában kezdi meg működését. HE­TÉNYI ALBERT: H. VÁRADI ELZA

Next