Színházi Élet, 1913. április 5–12. (2. évfolyam, 14. szám)

1913-04-05 / 14. szám

18 oldal M M ÉLET math Zseni, Gömöri Vilma, Csáder Irén, Miklósi Margit, László Tiva­dar, Mikó László, csupa jó név és csupa fővárosi méretű gázsi, mert valahogy azt ne higyje valaki, hogy mindezek a vidéki talentumok be­érik szerényebb gázsival. Nem. A vidéki direktor rettentő rezsi­vel dolgozik és ugyan neki kell fognia, ha szezonját nyereséggel akarja zárni. Az előbb a szegedi szinház mű­vészszemélyzetéből kikaptunk né­hány nevet és most ugy érezzük, hogy igazságtalanságot követünk el, ha csak igy szimplán elfutunk fölöttük. Itt van például a két szubrett : Antal Erzsi és Déri Rózsi, akik dédelgetett primadonnái le­hetnének akármelyik budapesti operett-színháznak is. Hangra, szí­nészi készségre, temperamentumra egyformán elsők a maguk bránsá­ban és egyiknek sincs oka a má­sik sikereit elirígyelni, hisz bőven kijut a sikerből, tapsból, virágból mindkettejüknek. Virányi talentu­mának frisseségében nemsokára a budapesti közönség is gyönyör­ködni fog. Heltait jól ismerik itt Pesten is. Csak tavaly tapsoltak neki a Cornevillei harangok elő­adásán a Népoperában, ahol Gás­pár apó szerepét olyan megrázó drámai erővel és annyi verizmus­sal játszotta meg, hogy a harma­dik felvonás balladája után ötször is a lámpák elé szólították. Soly­mosi nevét hamarosan ismerni fogja a budapesti közönség, Csiky Lászlót viszont nem kell már be­mutatnunk. Egyike a legnagyobb drámai színészeknek, aki Az em­ber tragédiájával annak idején be­járta az egész országot és minde­nütt dicsőséget szerzett nevének. Ferenczy Frigyes rendezői talen­tuma ezer ötletben nyilatkozik meg. Teljesen eredeti és pompás érzékű ember, aki mint művész is fölöt­tébb hasznos tagja a társulatnak. És vannak még sokan, akiket itt a helyszűke miatt nem lehet fel­sorolni. Gyöngyössy Teréz, Mikó László és egy egész sereg talentu­mos színész. És a szegedi színház na­gyobb dicsőségére éppen most fogják bemutatni Byron „Manfréd"­ját, amely hazánkban még sehol sem került színre. A szegedi szín­ház művészi törekvéseire igazán jellemző ez a rendkívüli költsé­­­gekkel járó vállalkozás, amely még Nemzeti költségvetésében is jelentős tételt reprezentálna. Manfréd szinlapja a következőké­p­pen fest : Manfréd drámai költemény 4 szakaszban. Irta : Low Byron. Angolból fordította : Ábrányi Emil. Zenéjét irta Schumann. Először színre ke­rül a szegedi színházban április 10-én Fe­renczi rendezésében következő szereposz­tásban : B. Baróti József László Tivadar Manfréd Zergevár A szent Móric kolostor apátja Az Alpok tündére A Nemezis 1 ) 2 ) Végzet 3 ) A föld szelleme A jég szelleme A tűz szelleme A víz szelleme Rossz szellem Astante Ariman Hermann Manuel Pogány Béla Harmath Zseni Gömösi Vilma Csáder Irén Szűcs Irén Miklósi Margit Ladiszlai I. Kállai Margit Torma Zsiga Körmendi Ilona Ungvári József Gyöngyösi Teréz Ács Mihály Pásztói Virág Kati A Manfréd bemutatása eléggé jellemzi Almássy direktor áldozat­készségét, d­e hogy a közönségnek fogalma legyen, mennyit végez és áldoz évenkint egy vidéki színház, összeállítunk egy kis statisztikát. Az idei évben 24 új darabot muta­tott be idáig és pedig az összes nagysikerű budapesti újdonságo­kat, de tervbe van véve még az idei évre a Lakájok, a Mumus, az

Next