Színházi Élet - 1913/25. szám

3. oldal SZINHÁZI ÉLET Stoll főrendező Entzensdorfba megy a bátyja kastélyába. Papp Miska a feleségével P. Tárnoky Gizellával nagyobb kirán­dulást tesz Erdély bérces vidékein, azután Korondon telepszik meg. Márkus László nem volna boldog, ha nem dolgozhatna. Azért nem is megy messzebb Balaton­ Kenesénél. Soós Margit Tirolba távozik, nyil­ván, mert az alpesi faluban meg­irigyelte a tiroliak vidám, sörszagú életét. Gombaszögi Frida a tengernyi sikert Via-Reggion pihenti ki, ahol a természetben találja meg mindazt a sok babért, amelyet művészeté­ért megérdemel. Vincze karmester feleségével együtt Spanyolországot keresi fel. Ny­ár­ai Tóni eljátsza a vidéken legkedvesebb szerepeit, a Cigány­prímást és a Sabin nők elrablását, azután Gleichenbergbe megy. Békési karmester sógorához megy egy Gyula melletti pusztára. Szirmai Imre, bár ősztől fogva már a Népopera kötelékébe tarto­zik, ezúttal utoljára mint a Magyar Színház tagja megy szabadságra. És hogy joggal hivatkozhassék a Magyar Színházra, még a fizetését is innét kapja, igaz, hogy csak a fél fizetését. Ám azért valahogy ki­jön belőle, hiszen nem csinál nagy utat, mindössze Berlint, Londont, Ostendét és a Lidót keresi föl. Király Ernő még leénekli az énekelni valóit a vidéki színházak­nál, aztán siet a felesége, Solti Hermin után, aki már kint is van Karlsbadban. Nádor Jenő, a nemrég feltűnt és közkedvelt fiatal bonviván Abbá­ziában fog nyaralni. Raskó a feleségével együtt Ba­laton-Lellét keresi föl. Latabár a családjával Riminibe megy. Dobi háromheti kabaré­túra után hatheti sörkúrára megy Münchenbe. Dobos Margit, a bájos és tehet­séges Dobos Margit Karinthiába utazik. Közelebbi adattal nem szol­gált, de bizonyos, hogy e sorok megjelenése után egész Karinthia lázasan fog tipelni, melyik helysé­gét tiszteli meg látogatásával a mű­vésznő? Tanainé Halmi Margit ez idén Bodendorfba utazik. A gyönyörűen beszélő művésznő bizonyára sok lelkes hivet fog szerezni a szép magyar szónak. Szilassy Etel h­ árom éven keresztül a debreceniek dédelgetett primadonnája volt Szi­lasi Etel. Közben meg­próbálkozott a kabaréval is és a könnyű múzsa szolgálatában ra­gyogtatta pazar képességeit. Mint kabaré-direktor és mint fő-attrak­ciója tulajdon társulatának, szédü­letes sikereket ért el és neve szinte egyedülálló a vidéken működő primadonnák között, mert neki csak imádói vannak s a kritika gáncsos szava még sohasem sebezte meg. Most abban a szerepben mutat­kozott be a budapesti közönségnek, amely legbiztosabb fokmérője tehet­ségének. A Cigányprímás Sári-ja a skála, amely alá sorra odaálltak a vidék primadonnái és a legfőbb sorozó bizottság, a közönség mondta ki rájuk, hogy tauglich, vagy un­tauglich. Hát persze, hogy Szilasi Etel tauglich lett, ami annyit jelent, hogy a budapesti publikum szive-

Next