Színházi Élet - 1913/41. szám

28. oldal viakszimisz Mérföldkövek. Életkép három felvonásban, irták Knob­tach Edward és Bennet Arnold Fordí­totta Kosztolányi Dezső. Személyek : I. felvonás. 1860. Góth Sándor Rhead John O. Kertész Ella Rhead Gertrude Rónaszékyné Rheadné Szerémy Zoltán Sibley Sámuel Gazsi Mariska Sibley Rose Tanay Frigyes Pym Ned Bárdi Thompson II. felvonás. 1885. Góth Sándor Rhead John G. Kertész Ella Rhead Gertrude Gazsi Mariska Rhead Rose Mészáros Giza Rhead Emily Sze­émy Zoltán Sibley Sam Molnár Aranka Sibley Mancy Tanay Frigyes Lord Monkhurst Zátony Kálmán Preece Arthur Bárdi Thompson III. felvonás. Napjainkban. Góth Sándor Rhead John Gazsi Mariska Lady Rhead G. Kertész Ella Rhead Gertrude Mészáros Giza Lady Monknurst Kemenes Lajos Lord Monknurst Makay Margit Pym Muriel Molnár Aranka Sibley Nancy Földváry József Sibley Richard Zátony Kálmán Preece Arthur Bogyo Webster ^ I. felvonás. — Rhead John jegyese Sibley Rózának Sibley Sam vőlegénye Rhead Gertrudnak. Rhead előretörő, modern gondolkozású fiatal­ember, a Sibley család sokkal konzervatívabb. Amikor John azzal áll elő, hogy a hajó­építő cégnek, amelynek tulajdonosa a két család, ezentúl vashajókat kell épí­tenie, kitör a lappangó ellentét. Sam til­takozik, John ragaszkodik tervéhez. Róza a vőlegénye mellé áll, Gertrud azonban haragszik Sam­e, amiért ez John ellen foglal állást és visszaadja neki a jegy­f­­ürűit. Pym Ned, a könnyű­vérű uracs k­énytelen ebben közreműködni. II felvonás. — Róza már jó ideje a John felesége. Már nagy leányuk is van, Emily. Ezt a leányt megkéri Preece Arthur, John gyárának egyik mérnöke. John, aki már nagyon befolyásos, dús­gazdag em­ser, nem akar beleegyezni ebbe a házasságba és végül is Emily kénytelen belenyugodni abba, hogy az időközben lorddá lett Pymnek nyújtsa kezét. Sam, aki nem tudott kibékülni Gertruddal, újabban nőül vette a gép­írónőjét, aki már egy kis fiúval ajándé­kozta meg. III. felvonás. — Emily és lord Monk­hurst házasságából két gyermek szárma­zott. A fiatal lord, aki istenben boldo­gult atyjának könnyűvérű­ségét örökölte és a szépséges Muriéit. Ezt a leányt megkéri Richa d, Nancynak, a Sam özve­gyének fia. John ismét ellenszegülne ennek a házasságnak, de ezúttal hiába próbál­kozik. A modern kor gyermeke maga szerzi meg a boldogságát. Sőt a türelmes, szelíd Róza, aki ötven évig engedelmes­kedett, szintén lázong, John enged és akkor aztán nyugodtan, boldogan ünne­pelheti aranylakodalmát. Színház után a NEW-York kávé­házba megyünk. A zöld frakk. Vígjáték 4 felvonásban. írták: Flers és Caillavet. Fordította: Heltai Jenő. Személyek: Szerény Zoltán Herceg Gótné Kertész Ella Hercegné Góth Sándor Hubert Vendrey Ferencz Durand Varsányi Irén Brigitte Tanay Frigyes Parmeline Taporczay Dezső Pinchrt Sarkady Aladár St. Gobain Varga Anna St. Gobainné Makai Mirgit Givrene Dergan Blanche Jargeanne Balassa Jenő Tábornok Ditrói Mór Benin Zátony Kálmán Moulies Kemenes Lajos Laurel Szalay Károly Parancsnok Győző :Lajos Michel Bárdi Ödön Doyenje Történik: Az I. felvonás Deanvilleban, a herceg villájában. — A II. felvonás a louveciennsi kastélyban. — A III. fel­vonás első képe az akadémia üléstermé­ben, második képe a köztársaság elnö­kénél. s­inusz A tökéletes asszony. Operette 3 felvonásban. Fordította : Har­sányi Zsolt. Zenéjét szer­ezte : Lehár Ferenc. Király : Fedák Rátkai Latabár Concha Krasznai Sárosi Zombori Kaiser Kertész Gerő I. Személyek: Pablo Elvira Don Gil Columbus Karmen D' Estrada Perez Ernesto Diego Katrovszky Gigi I. felvonás: Tabló di Cavalletti Márki,­­ a gazdag és fiatal spanyol mágnás, kissé megunta feleségét, a szőke, szelíd és jó­ságos Elvirát. Inkább kalandok után szaladgál. Megmenti például a szép fe­­­kete Carmen di Serrantis életét és mivel­­ nem akar házas­ember gyanánt szere­­­pelni, barátja, Don Gil nevében mutat­kozik be. A kis névcsalás azonban ki­derül, mert Carmen meglátogatja a Márkiékat. Elvira m­egint csak szomor­kodik férje csapodársága miatt, de Carmen ravasz tanácsot ad neki, hogy urát vissza­­­hódítsa. Elvira elutazik, szinleg azért, hogy nővérét, a tüzes, fekete Karolát meglátogassa. II. felvonás. A szalmaözvegy Márkihoz azon az estélyen, amelyet a Yacht-Klub számára rendez egy elvesztett fogadás címén, beállít a fess, fekete, tüzes Karola. Tabló rövidesen beleszeret a pompás, szilaj nőbe. Különösen féltékenynyé teszi egy kartrevszki nevű cselló­művész, aki szerelmes Karolába, és ide is utána jött. Pablo persze nem tudja, hogy akibe beleszeretett, az kitűnő fekete parókával a saját felesége. Csak Carmen tudja ezt, aki viszont Don Gillel keveredik erős flörtbe. III. felvonás: Pablo elhatározza, hogy elválik a feleségétől és elveszi Karolát Csak Kartrevszki izgatja, akire roppant féltékeny. Nagy a boldogság, mikor ki­derül, hogy Karola az Elvira, — és hogy Kartrevszki csak szerződtetett féltékeny­ségi médium. Pablo újra imádja a fele­ségét, Don Gil, aki az eset elején még reménytelenül szerette Elvirát, most Kar­ment veszi el feleségül. SZÍNHÁZI ÉLET ! NímszoK AWONY! TANQÓHOZ, jourokra, piknikekre, bálokra, estélyekre finUlOnUUO AOOZ1UI1N­ ajánl elsőrangú salon-vagy cigányzenekart, díjmentesen: •:A­I NEMZETKÖZI HANGVERSENYÜGYNÖKSÉG A ' A S 1­­i'a ví sif v 3js v v.; i;; v­­j; vhi, Kiváló művészi felvételeket készít: TORDA fényképész BUDAPEST, Nagymező­ utca 28.Telefon 165-67.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék