Színházi Élet, 1914. január 11–18. (3. évfolyam, 2. szám)

1914-01-11 / 2. szám

nrni/nin­/vinn/7 Matyó-lakodalom. Falusi történet, 3 felvonásban. Irta : Garam­szeghy Sándor. Rendező : Dr. Csathó Kálmán. I. felvonás. Vasárnap délután van. Nagy izgatottsággal várja a matyóváros, Mezőkövesd, a szabadságolt katonákat Egerből, de a legnagyobb izgalomban van Thuza Erzsa, mert az ő Kati leányát kell férjhez adni a Murányi biróék Matyi fiához, ki ugyancsak most szolgálta le katona idejét. De mivel a matyótörvé­­nyek szerint különösen szükség van a­azda beleegyezésére, aki már három­­ előtt elhagyta Erzsát, irni kell neki, hogy jöjjön haza. Erzsa elpanaszolja a káplánnak Mihályival való összezördü­lése okát s nagynevezen megirja a h­ivó levelet. Kati mást szeret, a Nyikes Andris zsellérlegényt és bár megnyugszik a matyótörvény szabta szülői szent aka­ratban, de azt megígéri Andrisnak, hogy hasztalan kényszerítik máshoz, mert csak azé lesz, aki a lakodalom napjáig dere­kabb embernek mutatja magát s elfogadja zálogba az Andris kendőjét s megígér­teti vele, hogy többet le nem issza ma­gát és a háza táját kerülni fogja. Meg­érkeznek a szabadságos katonák, Matyi megtudja, hogy a távollélében megháza­sodott s muzsikálni készül a Kati ablaka alá, de összetűz a beborozott Andrissal, kinek csak a legények csavarják ki ke­zéből a kést. Matyi futni engedi s cigány­szóval mennek Thuzáék felé. II. felvonás. Nagy vihar dühöngött a matyó házak között s Thuza Erzsáék­nál várják a gazdát, mert ma jön leány­nézőbe Matyi. A bejelentés után kiok­tatja Katit, aki Matyival pofok csatta­nása közben bár, de összeismerkedik. Minden rendben volna, csak a gazda jönne és Kati ne hordaná Andrist a szi­vében. A két öreg birótól megtudjuk, hogy Mihály gazda belefúlt a Tiszába s a révészek által a folyó partján talált levelet meg is mutatja, azt a levelet, me­lyiket Erzsa irt az urának. Nagy a le­vertség és mikor Matyi koporsót megy rendelni, betoppan Mihály elevenen. Meg­tö­rténik a kimagyarázás, Erzsa étellel k­inálja Mihályt, de megzavarja a békét az ittas Andris megjelenése, aki magá­nak követeli Katit, és mikor kiutasítják, bicskát rántva, leszúrja Matyit, ő pedig elmenekül az éjszakába. III. felvonás: Lakodalmi díszbe van öltözve a Murányi porta, várják a fiatal párt. Kati szomorog, mert a felgyógyult Matyit ugyan nagyrabecsüli, de azért csak Andrist hordja a szívében. Hasz­talan pirongatja Erzsa. Hozzák a meny­asszony ágyát, járják a menyasszony­táncot, amikor betoppan Andris meg­nézni, viseli-e Kati az ő kendőjét. Matyi most látja, mennyire kijátszották s ellöki magától a leányt, de ez, látva Andris ittas állapotát, lábaihoz dobja a kendőt, bocsánatot kér Matyitól, szerelmes szív­vel simul hozzá és hátat fordít Andris­nak, aki lesújtva távozik. Lefektetik a menyasszonyt, de ez felszökik a padra s csak az Erzsa éneke alatt bocsátja le titokban a létrát, melyen Matyi felsiet párja után. Blaha Lujza Gyenes László Ligeti Juliska Abdái Etus Mészáros Alajos Kürti József K. Gerő Ilona Rózsahegyi Kálmán Bartos Gyu­a Szőke Rajnai Gábor Gyulai Edith Sz. Rozsos Gizi K. Demjén Mari Mihályfi­ Károly Gabányi László Lugosi Béla Mikovényi A. a. n. Kelemen Mária Iványi Irén Mátrai Ida Szőke Sándor Koltai Lajos Hajduska László Szűts András Német István Lányi Sándor Takács Gyurka Füstös Annuska Narczisz Gyula Thuza Erzsa Kis Pál Mihály, az Erzsa ura Kati Peta gyemmekeik Jankó, Erzsa fia, az első urától Murányi János, biró Zsuzsa, a felesége Matyi, fiuk Gáspár István, tör­vénybíró Kisbíró Nyikes Andris, zsel­lérlegény Kiss Jankó Bori, me­nyecske Popu Tera, me­nyecske Rozál néni Kovács, káplán Samu, korcsmáros Pesta, 1. vőfély Gazsi, 2. vőfély Panni ,­­ nyoszolyó­leányok Erzsi Tercsi Ferkó Pali Jóska Laci Jancsi Pesta Andris Maris Bandi, legények gyerekek cigány Szinház után a New-York kávé­házba megyünk. Mese 9 képben 3 felvonásban. Irta : Szép Ernő. Rendező: Ivánfi Jenő. kép: Pásztortűz. II. Az egyszeri király IV. Ezüst erdő­ háza. III. Falu vége. V. Csárda. VI. Erdőszéle. VII. Tündér­ország kis kapuja. VIII. Tündérország kertje. IX. Tündérország kis kapuja. Személyek: Rózsahegyi Kálmán 1-ső pásztorfia Gyenes László Rákosi Szidi Mészáros Alajos Lánczy Margit a. n. Pethes Imre Bakó László Bartos Gyula Rajnai Gábor Sz. Rosos Gizella D. Ligeti Juliska A király A királyné A királyfi A királyleány A halál Betyár Öreg ember Paprika Jancsi Lerongyolt cifra nő Tündérkirályné A faun. Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Eduard Knoblauch. Lorg Stombury Lady Alex. Vamery Silvani herceg Sbi Ernest Mrs. Hojre Clarke Maurice Norris Cyril Overton Fisch komornyik Vivian Kürthy György Paulay Erzsi Rajnai Horváth Jenő Csillag Teréz Bartos Mészáros Alajos Hajdú Mátray Erzsi Mária Antonia Történeti szinmű 5 felvonásban. Irta Szomory Dezső P. Márkus E. Gál Gyula Mátrai Elza Bakó László Kürti József Rajnai Gábor Mészáros Lajos Bartos Gyula Szőke Sándor Pataki József Gabányi Gyenes Lugosi Beregi Mihályfi Paulay Erzsi Rózsahegyi Pethes Imre Molnár László Kiss Irén V. Molnár R. Maria Antonia XVI. Lajos Erzsébet Mirabeau Barruliwe Guillotin Bailly Sieyes Robespierre Rabaut Malout La Roche focucalt Saint Prieste Miomevidre Foulon Simonné Saune Lrouet Bault Baultné Rosalie Színház után a NEW-York kávé­házba megyünk. Az egyszeri királyfi. Mérföldkövek. Életkép három felvonásban, írták Knob­lach Edward és Bennet Arnold. Fordí­totta Kosztolányi Dezső. Személyek : 1. felvonás 1860. Góth Sándor G. Kertész Ella Rónaszékyné Szerémy Zoltán Gazsi Mariska Tanay Frigyes Bogyó Zsigmond Góth Sándor G. Kertész Ella Gazsi Mariska Mészáros Giza Sze­rmy Zoltán Haraszthy Hermin Tanay Frigyes Zátony Kálmán Bogyó Zsigmond Góth Sándor Gazsi Mariska G. Kertész Ella Mészáros Giza Kemenes Lajos Makay Margit Haraszthy Hermin Földváry József Zátony.Kálmán Bárdi Ödön Rhead John Rhead Gertrude Rheadné Sibley Sámuel Sibley Rose Pym Ned Thompson II. felvonás. 1885. Rhead John Rhead Gertrude Rhead Rose Rhead Emily Sibley Sam Sibley Mancy Lord Monkhurst Preece Arthur Thompson III. felvonás. Napjainkban. Rhead John Lady Rhead Rhead Gertrude Lady Monknurst Lord Monknurst Pym Muriel Sibley Nancy Sibley Richard Preece Arthur Webster Csillaghegyi forrásvizet kérjen. Telef. 79-78. PALMA KAUCSUK SAROK

Next