Színházi Élet, 1914. április 26–május 3. (3. évfolyam, 17. szám)

1914-04-26 / 17. szám

20. oldal SZÍN­HÁZI ÉLET HALLÓ MIUISÁG A Budapesti Színházban játszó pozsonyi színtár­sulat operett-újdonsága, a Grigli iránt a fővárosban igen nagy érdeklődés nyil­vánult meg. Lincke Pál operettje már egzotikus külsőségei miatt is rendkívül vonzó. Az első fel­vonása ugyanis Szudánban játszik, egy néger birodalomban, ahol a francia kormány követe beleszeret a néger fejedelem leányába és az ottani törvények szerint feleségül is veszi. A követ azonban visszautazik Párisba és elfeledkezvén néger feleségéről, Grigri-ről, oltár elé akar ve­zetni egy francia leányt. Természetesen még éppen idején toppan be Grigri és apja. A házas­ság füstbe megy, a néger fejedelem egy varieté­be kerül táncosnak és mulatságos bonyodalom után Grigri a francia törvények szerint is fele­sége lesz a követnek. Ez annyival könnyebben megy, mert Grigri tulajdonképpen nem is igazi néger lány. Az édesanyja európai volt. Az operett főszerepeit Pásztor Ferike, Huszár Károly és Somogyi Károly játszák. Fiam, fiad, fia. A gólyás darabokkal a Vígszín­háznak már többször volt szerencséje. Most Gábor Andor tollából került ki az idei gólyás­bohózat, amely amint a címe is mutatja, a gyer­mekhozó madár eltévelyedéséről szól. Egy fiatal­emberről van szó, akinek a darab elején nincs egyetlen apja sem, és a cselekmény előhaladá­sával mindig több és több apához jut. A bohó­zathoz Szirmai Albert írt dalokat amelyekről máris regéket beszélnek. Különösen szenzációs lesz egy duhaj nóta, amelyet Vendrey Ferenc ad elő kórussal. Aztán lesz egy telivér Szirmai­keringő, amelyet Tanay Frigyes énekel. A női főszerepeket Haraszthy Hermin, Gombaszögi Ella és Gyöngyössy Teréz játszák. Léni néni. A jövő héten ismét bemutatót ad a Magyar-szinház, ezúttal zenéset. Az Emmi, Harsányi—Rákosi—Szirmai vaudevilleje, tudvalevőleg a Király-színházba költözött, ahol a jövő szezon első bemutatója lesz. Ehelyett a Magyar-szinház a Léni néni című énekes bohó­zatot hozza. A pompás és mulatságos könyv a a színlap szerint Kéroul és Barré bohózatából készült, de nyilvánvaló, hogy Heltai Jenő kész­sége és ragyogó humora egészen új darabot formált belőle. A zenét Vincze Zsigmond írta hozzá, aki legutóbb a Limonádé-ezredes muzsi­kájával aratott sikert. A darabot Stoll Károly rendezi és főszerepeit Pécsi Erzsi, Lábas Juci, Z. Molnár László, Csortos, Boros játszák. A be­mutatót szombatra tűzték ki. Ez a színháznak az idén utolsó premierje. B. Liszt Mária legutóbb a II. kerületi főreáliskola Révay­ önképzőkörének hangversenyén lépett föl a Budai Katholikus Kör nagytermében. A kiváló hangversenyénekesnő óriási sikert aratott. A hangverseny közönsége szakadatlan ünneplés­ben részesítette B. Liszt Máriát. Ó szent művészet! — a címe annak a pompás tréfának, amely a Medgyaszai kabaré e havi műsorát dominálja. Molnár Ferenc a tréfa szerzője, aki minden hónapban fölkeresi a kabarét ragyogó ötleteivel. Ketten játszanak benne: Kő­váry egy festőművészt, Medgyaszay egy lipótvá­rosi hölgyet. Roppant kedves, amikor a festő­művész kijelenti, hogy ingyen festi meg a nőt, csupán a festék kerül kétezer koronába. Itt aztán megindul egy mulatságos felfelé való licitáció, amelynek az a vége, hogy lipótvárosi hölgy hét­ezer koronát fizet az ingyen portréért. A kabaré többi számai is frissek, ötletesek. A Budapesti Színház jövő heti műsora: Vasárnap délután A madarász, azontúl egész héten Grigri. MÜINT.LEMGYELLIPÓT

Next