Színházi Élet - 1914/17. szám

18. oldal SZÍNHÁZI ÉLET Fedák Sári és Szirmai Imre a „Náni"-ban. Szirmai Imre, mint Bugaczi Sándor a „Náni"-ban. A szereposztás különben a következő: Náni — Fedák; Sándor — Szirmai; Józsi — Király; Róza — Nagy Terus; Lupi bácsi — Vágó; Molnárné — Bera Paula; Kreuzer Michel — Németh József; Szepi — Rátkai; Szilárd Péter — Hajnal ; Bódi — Szabolcs Ernő. Mint ebből a szerep­osztásból látható, nemcsak a Király-, de a Magyar-szinház tagjai is játszanak a „Náni"-ban. Május 2-án, délután lesz a Király-szinház karszemély­zetének jutalomjátéka, melyet eredetileg e hó 25-re tűz­tek ki. A jutalomjáték — mint minden évben — ezúttal is gurmandoknak való csemegével szolgál. Egy régi és kedves népszinmüvet elevenít fel a Király-szinház, a „Ná­ni"-t, Fedák Sárival és Szir­mai Imrével. Fedák Sárit nép­színműben látni bizonyára uj és rendkivül érdekes lesz. Szirmainak pedig anno dacu­mal ez volt egyik leghíresebb alakítása. Erről a szerepéről ifj. gróf Csáky György, akkor még egészen fiatal ember, ma a főrendiház tagja, kedves karrikatúrákat rajzolt a nagy­szalontai színházban Szirmai vendégszereplése alkalmával. Két kis skizzet most a „Náni" fölmelegitése alkalmából elő­kerestünk és itt mutatjuk be ol­vasóinknak. Szirmai Imre a „Fenegyere­kek" cimű­ darabban, mint az első gigerli alak kreálója.» Ifjú gróf Csáky György 1891-ben ké­szült skizze. Hju gróf Csáky György 1891-ben ké­szült skizze. BIRÓ REZSŐn­é és TÁRSA „GRÁCIA" FŰZŐGYÁR Budapest, VI., Andrássy­ út 38. szám.

Next