Színházi Élet, 1915. október 31–november 7. (4. évfolyam, 9. szám)

1915-10-31 / 9. szám

25. oldal SZÍNUÁZ! ESET A Serál* lán­­ol­. Nem ritka eset, hogy két nővér egyformán fiatal. Az is megesik, hogy egyformán fel­tűnően csinosak. De az már igazán ritka eset, hogy két egy­formán fiatal és feltűnően csi­nos nővér egyformán tehetsé­ges színésznő legyen. Ez a ritka eset forog fenn Serák bácsinak, az állatkert város­szerte népszerű volt igazgató­jának a családjában. Serák Matild­a valamivel idősebb a két leány között. Nem kell külön bemutatni. A Népoperából, ahol feltűnt, min­denki ismeri. Gyönyörű szop­ránja van, pompásan tud vele énekelni és a nagytehetségű fiatal énekesnőt sietve szerződ­tette a Népoperától az Opera­ház. Itt igen sokat várnak tőle és ebben a szezonban is na­gyon szép feladatokat fognak rá bízni. A huga Serák Alisz, most kezdte pályafutását a Vígszín­házban és már­is feltűnt nagy­szerű megjelenésével és kitűnő színpadi beszédével. A leg­kedvesebb sikere a Téli lakás című egyfelvonásos volt, amely­ben egy hegyes nyelvű spanyol táncosnőt kellett játszania. A Serák Márta és Serák Alice, jelenetét nyilt színen megtap­solták és a Vígszínháznál mindenki tudja, hogy a szép Alisz igen gyakran fog még nagyobb tapsokban is részesülni. Hogy melyik lesz a nagyobb művésznő, aziránt már folyik a nemes vetélkedés közöttük. Hogy melyik csinosabb, azt erről a képről kell eldönteni. De a dön­tés nehéz. Mindössze annyi bizonyos a két bogárszemű, fekete lányról, hogy egyik szebb, mint a másik. Vidéken. Egy vidéki szí­nész mesélte a New­ York kávé­házban. A múltkor egy darab­ban, a direktor egy betörőt játszott. Mert a jó szerepeket mindig ma­gának tartja a diri. Ahol enni lehet az olyan szerepeket sem adná másnak a világért se. Mondom : a direktor volt a betörő, én pedig tetten csíptem, éppen betörés közben. — Aljas gazember ! — ordítottam rá szerepem szerint. — Nem jól mondod — szólt a direk­tor a próbán. — Mért? — Hát hogyan mondjam. — Több tisztelettel mondd fiam, azt, hogy aljas gazem­ber. Elvégre a direkto­rod vagyok.

Next