Színházi Élet, 1916. március 19–26. (5. évfolyam, 12. szám)

1916-03-19 / 12. szám

20. oldal Bemutatja március 20-án a Mozgókép-Otthon. Barlathy György . . Keller, könyvelő. . . Jolán, leánya . . . . Bánky Endre, mérnök Bánky anyja . . . . Tökéletes mozidráma, a kolozsvári filmgyár legsikerültebb alkotása. Már az első jelenetben, mely az egyik főszereplő jellemzésével indítja meg az akciót, megfog bennünket a dráma hangulata. Keller könyvelő lakásán vagyunk. Jolán apja megrögzött alkoholista. Valósággal lele­ményes abban, hogy a sligovicás üveg mindig kéznél legyen. Az egyik kép mö­gött egy falba vésett üregben tartja a pálinkát s a csínytevő gyerek félénkségé­vel lopakodik a titkosan őrzött italhoz. Leánya nem is sejti a szoba titkát, pedig évekig az rejtegeti magában azt a levelet, amelyik megváltja később boldogtalan­ságát. Evvel rátérhetünk Jolán jellemzésére. Gál Gyula Garas Márton Berky Lili Mészáros Alajos Laczkó Aranka kinek Bánky Endre mérnök udvarol. Sze­relemre és szenvedésre született, törékeny nő, kit az első jelenetekben még boldog­ságban látunk élni. Szeretetét megosztja iszákos öreg apja és vőlegénye között, ki méltó rá, mert jellemes, derék férfi s őszintén szereti menyasszonyát. Az apa is, a vőlegény is ugyanannak a Garlathy­gyárnak a tisztviselői. Garlathy mély szen­vedélyű, vasakaratú férfi, ki már régen szemet vetett könyvelőjének a leányára. Keresve­ keresi az alkalmat, hogy hozzá­férhessen. Magához hivatja avval az ürüg­­gyel, hogy alkalmazni kivánja őt a gyár­ban. De látjuk, hogy reszked az érzéki vágytól, mikor a lány szobájába lép. Jolán VIRIUAZI­CS-T VERGŐDŐ SZIVEK. Dráma 5 felvonásban. Guthy Soma egy elbeszélése után. Irta : dr. Janovics Jenő. „Vergődő szivek". — Laczkó Aranka (Bánky anyja), Berky Lili (Jolán).

Next