Színházi Élet - 1916/12. szám

20. oldal VIZIUAZI CL£T VERGŐDŐ SZIVEK. Dráma 5 felvonásban. Guthy Soma egy elbeszélése után. Irta : dr. Janovics Jenő. Bemutatja március 20-án a Mozgókép-Otthon. Garlathy György . . Keller, könyvelő. . . Jolán, leánya . . . . Bánky Endre, mérnök Bánky anyja . . . . Tökéletes mozidráma, a kolozsvári filmgyár legsikerültebb alkotása. Már az első jelenetben, mely az egyik főszereplő jellemzésével indítja meg az akciót, megfog bennünket a dráma hangulata. Keller könyvelő lakásán vagyunk. Jolán apja megrögzött alkoholista. Valósággal lele­ményes abban, hogy a sligovicás üveg mindig kéznél legyen. Az egyik kép mö­gött egy falba vésett üregben tartja a pálinkát s a csinytevő gyerek félénkségé­vel lopakodik a titkosan őrzött italhoz. Leánya nem is sejti a szoba titkát, pedig évekig az rejtegeti magában azt a levelet, amelyik megváltja később boldogtalan­ságát. Evvel rátérhetünk Jolán jellemzésére, kinek Bánky Endre mérnök udvarol. Sze­relemre és szenvedésre született, törékeny nő, kit az első jelenetekben még boldog­ságban látunk élni. Szeretetét megosztja iszákos öreg apja és vőlegénye között, ki méltó rá, mert jellemes, derék férfi s őszintén szereti menyasszonyát. Az apa is, a vőlegény is ugyanannak a Garlathy­gyárnak a tisztviselői. Garlathy mély szen­vedélyű, vasakaratú férfi, ki már régen szemet vetett könyvelőjének a leányára. Keresve­ keresi az alkalmat, hogy hozzá férhessen. Magához hivatja avval az ürügy­gyel, hogy alkalmazni kivánja őt a gyár­ban. De látjuk, hogy reszked az érzéki vágytól, mikor a lány szobájába lép. Jolán Gál Gyula Garas Márton Berky Lili Mészáros Alajos Laczkó Aranka „Vergődő szivek". — Laczkó Aranka (Bánky anyja), Berky Lili (Jolán).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék