Színházi Élet, 1916. október 8–15. (5. évfolyam, 35. szám)

1916-10-08 / 35. szám

4. oldal SZINHÁZIÉLET bájos történet Strauss elbűvölően gra­ciózus és gazdag muzsikájával, — ez a legszebb, amit egy estéje adhat. Pláne ilyen operett-színház előadásban. Mert aziránt már hetekkel előbb sem kételkedhetett senki, hogy Beöthy az uj színházának gála-premierjét olyan előadással fogja emlékezetessé tenni amely teteje a magyar operett-játszás művészetének. A csokoládé katona előadása nem is ad dolgot a Népopera teljes társu­latának. Vannak, akik még ezután fog­nak igazában bemutatkozni. A társulat kitűnő neveit mindenesetre érdekes do­log lesz felsorolni. A fő attrakció természetesen Dömötör Ilona, akit az Operaháztól hódított el az új vállalkozás. A kitűnő primadonna azonban nemcsak hódított nő, hanem nem kevésbbé hódító is. Sokat emlege­tett feltűnő szépsége, gyönyörű színe­zetű és elsőrangúan iskolázott hatalmas szopránja. Közvetlen és bájos játék­te­hetsége mind olyan tehetségek, ame­lyekkel most egy nagy talentum indul neki nagy karrierjének. Delia Donna Eugénia már volt egyszer a Beöthy színésznője, de gyorsan emelkedő hír­neve külföldre vitte. Évekig ünnepelték Németországban és Amerikában. Mél­tán lehet világhírű szubrettnek nevezni a Népopera tagjai. Szabolcs Ernő Tisza Karola Inke Rezső Raskó Géza

Next