Színházi Élet - 1916/35. szám

27. oldal SZÍNHÁZI ÉLE­T A „Csodacsók''][Szegeden] a jövő hét péntekjén k‹ CT .r" ^^Ikerül szinte először. A társulat nagy ambícióval készül Strausz Oszkár szépzenéjű "operettjének előadására, a főszere­pek oly avatott, biztos kezekben vannak, hogy ez magában véve is garantálja már a bemutató teljes sikerét. Az operett fő női szerepeit Déri Rózsi, Viola Margit és Vámossy Ella játsszák, míg a férfiak közül Ocskay Kornél, Solymossy Sándor, Sugár Gyula jutottak parádés, hálás szerephez. A premierig Barta Lajos páratlan sikert elért színműve, a ,,Szerelem" dominál a műsoron, a főszerepben Nagy Terussal. Vidéki színházak hírei. Deb­recenben a hét bemu­tatója a Marci volt, a cím­szerepben Várnay László­val. A mulatságos ope­rett többi szerepeit Hor­váth Nusi, Fenyő Ilonka, Szűcs Irén, Sárkány Blan­ka, Bálint Béla, Kassay, Kemény és Kovács ját­szották. — Kassán Faragó igazgató társulata arat estéről-estére osztatlan sikereket. A hét műsorán a „Névtelen asszony" és a „Három a kislány" sze­repelt felváltva. — Pé­csett az „Urasági inas kerestetik" című bohó­zatot mutatja be a hé­ten a színtársulat, a fő­szerepekben Peterdy, Te­leky, Borbély, Németh Nándor és Zalay Margit­tal. — Szatmáron a hét műsorán a „Szerelem", Barta Lajos színműve uralkodott. A parádés férfi-főszerepet Dózsa Je­nő játszotta, míg a többi szerepekben Völcsey Ró­zsi, Andorffy Péter, Rózsa­hegyi Irén és Bányai Irén arattak általános sikert. — Nagybecskereken Mi­löcker remek muzsikájú operettje, a „Szegény Jo­nathán" volt a hét szen­zációja. Sokat tapsolt a közönség Pataky Ferenc, Budai Ilonka, Kelen Rózsi, dr. Gál Rezső és Nyárai Rezső elsőrangú alakítá­sainak. — Egerben egy „Egyszer volt" című operett bemutatójára ké­szül a társulat. A fősze­repeket Pintér Böske, Hal­mos Mici, Endrey, Darrigó és Gáspár játsszák. Bánhidy Hona. Kassáról érkezett leveleinkből gyakran kicsengett az ő neve. Olvasóink többször figyelmeztettek rá bennünket. Mindig tud­tunk kitűnő képességeiről és örültünk annak, hogy a kassai közönség szerete­tének minden jelével alkalmazza. Eddigi sikereit a jövőben még szebbek követik bizonyára, mert igen szép feladatok meg­oldására hivatott. Bánhidy Ilona, kinek nevét örömmel s szeretettel írjuk le. Bánhidy Ilona, a Kassai Színház tagja.

Next