Színházi Élet - 1916/35. szám

SZÍNHÁZI ÉLE­T 3. oldal és csak az alkalmat várta, hogy érvé­nyesülhessen. A Népopera új érája két szerző ne­vével kezdődik: a Strausz Oszkáréval és a Kacsóh Pongrácéval. És a két név egymás mellett állva magában fog­lalja a Népopera művészi programmját. A külföldi nagyságok ezentúl is annyi szép estét fognak szerezni a közönség­nek, mint szerzett a Király-színházban a „Varázskeringő" vagy a „Legény­bucsu", — a magyar nevek pedig ezen­túl is azon az úton fognak haladni a Népoperában, amely a „János vitéz" hallatlan sikeréhez vezetett. A Népopera megnyitó darabja is a legszebb ómen: az új színház rend­kívüli sikerrel kezdi meg működését. „A csokoládé-katona" az operett-iroda­lom legfinomabb és legmulattatóbb da­rabjai közül való. Librettója nem hiába készült egy Shaw-darabból, cselekménye elmés és ötletes módon adja elénk Bumerli, a derék és okos fiú történe­tét, aki nem rohan fejjel a falnak, mi­kor háború van, hanem végzi a dolgát és józanul vigyáz az életére. A hábo­rús daraboktól mindenkit mentsen meg az isten, de ilyen „háborús" darabot adjon mennél többet. Az érdekes és Lábas Juci Szirmai Imre Sziklay József a Népopera tagjai. R. Tóth József Mészöly felv.

Next