Színházi Élet - 1916/43. szám

SZÍNHÁZI ÉLET Két napig Besnyőn vol­tunk, aztán hazajöttünk mert megkezdődtek Az ördög próbái. A repriz már a legközelebbi napok­ban meglesz. Hegedűs Gyula, H. Berzétey Ilona. Sokat próbáltunk az Otthon­ból De odahaza sem pihentem. Előszedtem régi festőtudományomat és öt plakátot csinál­tam meg. Azonkívül elkészítettem a Pénz­intézetek Hadikórházának számára kato­nai-karácsonyi ajándéknak szánt dísz­könyvet. Kürthy György: Folyton próbáim voltak a Népoperá­ban az Operabál­ból. Este is mindig próbáltunk. Ha ráérő időm volt, sétáltam. Lábass Juci: Bécsbe voltunk az uram­mal s megnéztük Ő felsége temetését. Medgyaszay Vilma. A mult hetekben Zom­borba utaztam vendégsze­replésre az uram Balla Kálmán színigaz­gató­­társulatához. Beöthy igazgató úr engedelmével majd a szünet után is itt maradok egy pár napig. A zombori kö­zönség nagyon szeret és nem akar elen­gedni. A szünnapokon pihentem. B. Marton Erzsi. Én három színházban próbáltam. Ahogy én ki­nézek a szünet után. Stoll Károly. A huszár fiamnak a katonai dolgaiban kilin­cseltem az egész szünet Sziklay Kornél­ alatt. Kedves szerkesztő úr! Azt a meg­bízást kaptam, tudjam meg, mit csinál­tak az Opera tagjai a gyászszünetben este. Normális időkben az Opera tagjai este otthon vannak, mert alig kétszer egy esztendőben játszanak. A gyász­szü­netben minden este próbájuk volt, mert az igazgatóság a szünetre való te­kintettel az összes próbatermekbe, zon­goraszobákba, földszintre, padlásra pró­bákat irt ki. Az Opera tagjai nagyon haragszanak a szünetre. Soha még annyit nem dolgoztak, mint ebben a nyolc napban. A „SZÍNHÁZI ÉLET" operareferense. Most költözködtünk az Abonyi­ utca 25. száma alá s az egész szünet takarí­tással, meg bútordarabok be­vásárlásával telt el. Gábor Andorné Kökény Ilona. A „Notre dame"-i toronyőrből pró­báltunk folyton Nem is értem rá más­sal foglalkozni. Adler Adelina. Sokat próbáltam életemben, de ennyit még soha nem próbáltam. Nádor Jenő: Végre ráértem olvasni az uram regényeit. Acél Ilona. A filmgyárak nem szü­netelnek. Berky Lily. Soha ennyit nem dolgoztam, mint most a szünet alatt. Szép kis szünet volt. Reggel próba, este próba, közben tíz­óraira, uzsonnára és ebédre is próba. Már egész próbababa vagyok. Gyárfás Dezső. Próbáltam az Érdekes Kabaréban, melynél az az érdekes, hogy én vagyok a legújabb tagja. Latabár Árpád. Kávéházba jártam. Jaj be ,­­ jó volt. Csortos Gyula. A Kristálypalotában Mérei­papa egész nap nyúzott. Nem maradt belőlem csak csont és bőr. Igaz, hogy ehez nem sok kellett. Ferenczy Károly, 11. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék