Színházi Élet - 1916/43. szám

22. oldal SZÍNHÁZI ÉLET Claire Waldoff: Mérei igazgató minden műsorában hoz legalább e­­y olyan külföldi nagysá­got, akit a pesti közönség még nem is­mer. Claire Waldotf nevét jól meg fog­juk jegyezni és ha elmegy ugyancsak visszavárjuk majd. A legnagyobb német dizőz pompás, új műsorral jött Buda­pestre. Claire Waldorf pesti sikerét, nagy, nemzetközi sikerek előzték meg. Ő volt az egyetlen német művésznő, ki mindig szívesen látott vendége volt a francia és angol színpadoknak is és kinek nagysá­gát francia és angol lapok egymással vetélkedve dicsérték, magasan szárnyal tucatszerűségek fölött és a Kristálypalota a legigazabb művé­szetnek hódol, amikor műsora élére tűzi ennek a művésznőnek nevét. Claire Wal­doff csak egy van és a pesti közönség az igazi értékeket mindig felismeri és el­ismeri. Prinz Rappaport: Claire Waldoff művészete messze­szinte fáraszt: a sok kacagás. A né­met operett is mestermunka. „Prinz, Rippaport" a címe, szövegét Kurt Ro­bitschek írta, zenéjét Holitscher Félix szerezte. A zeneszerző magyar ember és a német operettnek még egy magyar hőse van : Jisváry Károly. Az ő neve mellé már nem füzünk jelzőket. A pesti közön-Berlini Kozmetikai Intézet Sís« Hajszálak eltávolítása véglegesen ! A legeredményesebb szépségápolásért garantálok ! «Marion szervesztő ára K 10.— «Marion fogpor « K 3.— «Marion» fehérítő krém « K 6.—­Törv. védve. Hoffmann Marian Budapest, VIII., József­ körút 43. Telefon József 49-51. Darabonként 30 fill. levélbélyeg ellenében a kiadó­hivatal portó mentesen ki­l­di a kö­vetkező számokat: „Ciklámen" szám „Kisasszony férje" szám „Jókay-hím" szám „h­egedüs" szám „Három a kislány" szám „Mágnás Miska" szám „Egy magyar nábob"szám „Bernát Bácsi" szám „Hermelin" szám. Egyenként 40 fillér bélyeg beküldése ellenében a „Farsang" és „Csárdáskirályné"számokat, 60 fillér beküldésé­ért a „Fedák Album"-ot. (Kiadóhivatal, Erzsébet­ körút 24. szám.) KARDOS RÓZSI ÉS JUCZI FÉNYKÉPÉSZETI /HÍTEREM VÁCZI­ U. 1­1/B. TELEFON 105-80. Hölgyeknek igen fontos! Haj­ápolás, haj­festés, Ondolálás. Manicure. — Divatos hajpótlékok nagy raktára jutányos árak! Komárom­y A.-né VII., Népszinház-utcza 16. sz. László és Fekete különleges női divatkelme-áruháza Budapest, IV., Koronaherceg­ utca 14—tó. Szíves tudomására hozzuk mélyen tisztelt vevőinknek, hogy a Karácsonyi vásár kezdetét vette. A megszokott óriási választékban úgy gyapjú, mint : barchet, flanell és nyári mosókelmék kerülnek eladásra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék