Színházi Élet - 1916/43. szám

SZINHMI ÉLET Megjelenik a színen egy tehén és meg­szűnik a tejinség. Rengeteg látnivaló van ebben a mulatságos képben, melyben harsogó kacagást kelt Pártos Jenő „Csi­bikém"-tánca, melyet mint „hadityuk" Gallai Nándorral táncol. A negyedik kép : A női kalóz, vidám szatírája a pesti nőkalauz viselkedésének. Az ötödik kép: Egy nagyszerű mozi­jelenet. A nagy háborús kártya-partié. A hatodik kép: Egy boldog trafik­jelenet. Szivar, cigaretta, dohány van bő­ven. Felvonulnak az összes cigaretták és megérkezik az egyptomi cigaretta is. A Tisza-szivar fogadja. A Tisza-szivart a kitűnő Máhr Nándor a Modern­ Színpad híres Tisza István-kreálója alakítja. A régi Tisza-tréfák közönsége vidá­man köszönti kedvencét Máhr Nándort. A hetedik kép: Az új tér­kép. Rendkívül ötletes és új csapásokon haladó mozi-je­lenet. A nyolcadik kép: A ma­gyar gólya. A vidám revü be­fejezése: meglepetés lesz. Eny­nyi ötletet, trükköt, egészséges vidámságot és finom hangu­latot rég nem láttunk varieté­színpadon együtt. A szereplőkről az elisme­rés legszebb szavaival kell megemlékeznünk. Ferenczy Károly áll a cselekmény középpontjában. Minden jelenetben más alak­ban jelenik meg, de minden alakítása egyformán mulatsá­gos. Ez az egészen eredeti és újszerű utakon haladó színész a revüben teljes mértékben kifejtheti nagyszerű képessé­geit. Pártos Jenő a Kristály­palota egyik legnépszerűbb színésze lett, rövid néhány hónap alatt. A fiatal művész előtt, a legszebb pálya áll. Bordás Rózsi, mint a múlt műsorban, most is megkapja az őt megillető helyet. Tánca, éneke egyformán tetszett a kö­zönségnek. Wirth Sári nagyszerű képességeire a „Színházi Élet" hívta fel a figyelmet. Mérei Adolf, ez a zseniális igazgató, a kedvező alkalmat megragadta és rögtön leszerződtette Wirth Sárit. Hat szerepet játszik a revüben és bemutatkozása a legnagyobb sikerrel járt. Geiger Irma szépsége és táncművé­szete most is hangos tapsvihart váltott ki. Gallai Nándor rendkívül ügyes, szim­patikus színésznek bizonyult. Igen jól megoldotta feladatát. Tarnay Levita és a kis Tarnay Louii, valamint a többiek is mind igen jók voltak. A Kristálypalota nagyrevüje biztos szezonsláger. Claire Waldorf a Kristálypalota vendége

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék