Színházi Élet - 1916/46. szám

72 oldal SZÍNHÁZI ÉLET A nagymama, — Blaha Lujza a filmen. — A Mozgókép Otthonban pár héttel ezelőtt zajlott le a Blaha Lujza-film fő­próbája. Ünnepi hangulata délelőtt volt ez. Ahogy megjelent a vásznon a Nagy­asszony egy hervadó keretben, sárguló hull­dogáló levelű platán alatt ülve s rámo­solygott a régi, bűbájos Blaha mosol­­lyal a sötét nézőtérre percekig harsogott, dörgött a taps. A Mozgókép-Otthon falai, amelyek sok sikert láttak már, ehhez fogható látványban nem részesültek soha. Könnyes szemekkel és mámorosan tap­solt a publikum és fent, az erkély egyik páholyában a boldog meghatottságtól sírva ült családjával együtt az ünnepelt: Blaha Lujza asszony . . . A visszaemlékezésnek mily vihara szá­guldhatott át e finom művészlelken, mennyi láz és mennyi siker elevenedhetett fel benne, a régi Népszínház mennyi „vas­tapsa", ami­kor a vasfüg­gönybe vágott kis ajtó előtt a munkától lá­zasan és a tapsvihartól boldogan haj­longott a ki­pirult arcok százai előtt a „nemzet csalogánya" . . . A ragyogó napok emlékét visszaidézte és örök időkre megőrzi a keskeny film­szallag ... A mostani nézőtéren meg­hatva és szeretettel nézték a fiatalok a Nagyasszony törékeny figuráját és arisz­tokratikus, végtelenül nemes arcát az idő­sebbek pedig . . . istenem, melyikünk nem volt szerelmes valaha Blaháné as­­szonyba?... Láttunk urakat, komoly és előkelő férfiakat a nézőtéren, akik amikor felgör­dült a függöny zsebkendőikkel a szemüket törö­gették . . . Talán valami por ment a sze­mükbe? . . . vagy a vissza­emlékezés, a tünde ifjúságra való visszagondolás tette?... Egy ezredes ült marconán és komolyan az egyik pá­holyba . . . mennyit penget­hette a sarkantyúját hadnagy korában a virágzó és páratla­nul szép Lujza ablakai alatt, mint ifjú és ismeretlen imádó?... Amikor vége volt a bemu­tatónak, a közönség nm tó­dult ki. Megállottak az elő­csarnokban s amikor az erkély lépcsőjén megjelent Blaha as­­szony, újból feldörrent a taps és felharsant az éle­n! S a Nagyasszony meghatva csak ennyit mondott Korda Sán­dornak, a film rendezőjének, amikor kérdezte tetszik-e a film: „­ Csak ámulok . . . Csak bámulok . . . De szólni nem tudok Blaha Lujza Nagymama) Szirmai Imre (Örkényi ezredes) Várkonyi Mihály

Next