Színházi Élet - 1917/11. szám

SZIFIUÁZIÉLÍT parton Grzsi — Magdáról, mi tilalmi idők, színházaink hosszú fekete farsangja, elrejtette előlünk kö­­zönségünk, színházi életünk nem egy kedvencét, A férfiak még csak látha­tók voltak a szünet alatt, megjelentek itt is, ott is, klubban, kávéházban, de a nők valami egészen különös vissza­­vonultságban töltötték napjaikat, mint­ha kiszöktek volna a világból. Még pletykákat is alig hogy hallattak ma­gukról. Ha elbújtak, meg kell őket keresni, mondottuk magunkban és útnak indultunk. Elsőnek B. Marton Erzsit kerestük fel otthonában egy­részt, hogy megkérdezzük tőle, ho­gyan töltötte a nem kívánt vakációt, másrészt, hogy megtudjuk, mi lesz legközelebbi szerepe. A Deák­ tér közelében, Hajó­ utca 8-10 szám alatt hatalmas, modern palota legfelső emeletén lakik a Ma­gyar Színház népszerű művésznője. H­­ift sebesen, hangtalanul siklik fel az ötödik emeletre, ahol egy műter­mes lakást rendezett be meleg ott­honná B. Marton Erzsi. Nyugodt, elő­kelő izlés ömlik el az egész intérieu­rón. Sehol semmi kirívó szín, stílus­talan folt. Csupa harmónia az egész lakás, a bútorok, képek, szőnyegek, száz finom, értékes műtárgy hivalko­dás nélkül simulnak egymáshoz. Az egyik sarokban keleti szőnyegekből kombinált kerevet fölé zöldernyős ál­lólámpa veti tompa fényét, a kereve­ten nyitott könyv és egy batiszt se­lyempárna, melyen meglátszik még a fej gyengéd körvonala. A művésznő vidám mosollyal sie­tett felénk: - Igazán nagyon kedves, hogy a Színházi Élet ellátogat hozzám. Jól esik a látogató, lassan-lassan már szinte elszoktam az emberektől. Amint látja, olvastam éppen. Hátralékban va­gyok az irodalommal szemben, a sok vendégszereplés, tanulás, előadás bizony kevés pihenőt hagy az em­bernek. Most végre sokat pótolhattam. Körülvettem magamat kitűnő köny­ B. Marton Erzsi lakásán. Mészöly fen. 15. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék