Színházi Élet - 1917/12. szám

16. oldal intim­­ista, hog­y mikor lesz már a Szász Zoltán bemutatója? — Hogyne tudnám Jövő s­ombaton lesz. És ha eddig nem váltottak jegyet, akkor most már nem igen kapnak Mert a jegyeket úgy túljegyezték, mint a leg­jobb bankrészvényeket. — Jézus Mária, hát mi most nem leszünk ott a premieren ? — Lássák , ez vagyok én. Már meg is kértem Lázár Ödönt, hogy egy pá­holyt rezerváljon nekünk, törzsvendé­geknek Azt felelte, hogy ő ilyesmivel nem foglalkozik, de most kivételesen megteszi. — Ismeri a darabot ? — Persze, hogy ismerem. Szász Zoltán itt harmadfél órán keresztül magyarázza roppant érdekes nézeté­t, de amellett izgalmas akciót is mond el. A szereposztás nagyszerű és maguk kétszer fogják megnézni a darabot. Egyszer magáért a darabért és egyszer azért, hogy külön egész este megnéz­hessék a Marton Erzsi szenzációs ru­háit, amelyeket a főszerepre csinál­tatott. — Mondja, Pista, jól láttam csü­törtökön este a Vígszínházban, csak­ugyan Rajnai Gábor volt ott a néző­téren ? — Jól látta. Rajnai Gabi hazajött Tátraszéplakról, mert beidézték soro­zásra. A sorozáson alkalmatlan lett, éppen a tüdeje miatt, amelyet a Tát­rában kell kúrálnia. A baja nem ad okot aggodalomra, de hosszadalmas gyógykezelést igényel. A tátrai tartóz­kodást még folytatnia kell és orvosai szerint az idén még nem szabad fellépnie. De a jövő szezonban te­jes kedvvel és teljes egészséggel áll ismét a Nem­zeti Színház szolgálatába. Most sze­retne a Tátrában valami jó filmvételben résztvenni, ha jó darabot imnának a számára. — És Gombaszögi Frida ? — A szezonban már nem játszik új szerepet. A »Románc« című darab elmaradt a jövő szezonra, mert a kor­mányrendelet, amely a színházakat be­zárta, éppen azt az időt vette el a Víg­színháztól, amelyre a Románc bemuta­tásához szüksége lett volna. — Mondja, mit tud Kern Aurélról ? — Kern Aurél, aki szerződése végéig szabadságon van, most befejezi a »Cso­konai« című operettet, amelynek zenéjét György szövegére komponálja. — Nem tud valami családi hírt a színészvilágból ? — De tudok. Sajnos, gyászhírt. Meghalt a Berky Lili édesapja, aki a maga idejében kitűnő színész és is­mert színigazgató volt. Halálát két nő gyászolja: Gózon Gyula, aki Berky Lilinek, és Mészáros Alajos, aki Berky Katónak a férje. A népszerű öreg urat két fia is gyászolja : Berky Ferenc szá­zados és Berky József színművész, a Kolozsvári Nemzeti Színház tagja. — A szomorú újság után most va­lami vigat. — Vigat? A Vígszínháznál nagy az öröm, hogy Faludiék megkapták a Nép­operát. — Igaz, hogy Beöthy pótajánlatot adott be ? — Nem igaz. Beöthynek elég a maga két színháza, amely most új tacokkal gyarapszik :a Népopera attrakciói jövőre a Király-színházban és a Magyar szín­házban fognak játszani. Az minden­esetre szép operett-elő­dás lesz, amely­ben Fedák Sári, Kosáry Emma és Dö­mötör Ilona egyszerre vesznek részt. Viszont a Vígszínház is a szarok egész seregét szerződteti óriási pénzzel az új Népoperába. Az operett kedvelői tehát jövőre még jobban fognak élni, mint az idén, pedig az idén sem panaszkod­hattak. Kezüket csókolom. Blus és gyermekruha-k­tenlesességek nagy választékban. Kocs Ambrusné Rökk Szilárd­ utca 43 Kosztümök készítése elfogadtatik. Csak tudja színházi élet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék