Színházi Élet - 1917/13. szám

12. oldal H Makrancos herceg­­ifikációjukat és csak amikor sikerült doktorai. Külföldön, ahol leküzdeni a nevetséges előítéleteket, a zenei doktorok nem tartóz­­kerültek színlapra a nevek előtt a dr. nak a ritkaságok közé, igen betűk. Az Operaháznak is van, mint gyakori, hogy zenészek, énekesek neve ismeretes, több doktora, de annyi tű­előtt a tudori oklevelet hirdető betűk dori diplomás szereplője még Német­ékeskednek, nálunk azonban egészen országban nem lehet darabnak, mint a legújabb időkig meglehetősen szo­­nhány a Makrancos herceg szinlapját katlan volt az olyan színész, aki dok­­torkítja. Mikor a bemutatót hirdető tor is egyúttal. Még akik doktorok szinlapot kiragasztották, két úr vitát­voltak, azok is elhallgatták ezt a kva­­kozott erről az operai szfinksz előtt egy napsugaras délelőttön. - Mégis csak hallatlan - mondta az egyik - ez a cimborság a szín­háznál. Csupa »doktor«. Az Operaház újdonságában öt doktor is szerepel. - Hogyan öt doktor ? - Hát hallgasd csak: Dr. Molnár Jenő, Dr. Gajáry István, Dr. Székely­hidy Ferenc, Dr. Dalnoky Viktor. - Ez csak négy, ki az ötödik? - Az ötödik a női főszereplő: Dr. Hajdú Marcelné. Kürthi Böske toalettje, a Télikert »Szerelmi adó» című operettjében. fingelő rajza. Előfizetőinkhez. Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, akik­nek az előfizetése április hó 1-én jár le, annak megújításáról haladéktalanul gon­doskodjanak, hogy a lap folytatólagos küldése fennakadást ne szenvedjen. A *Színházi Élet* kiadóhivatala. MINDEN KOTTA ÉS SZÍNDARAB megrendelhető: a »SZÍNHÁZI ÉLET« kiadóhivatalában VII., Erzsébet­ körút 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék