Színházi Élet - 1917/13. szám

14. oldal Iffkuszi cin Látnivaló volt lapunk első­rangú barátja, Zugligeti arcán, mikor a szerkesztőségbe be­lépett, hogy megint valami ravasz ötletet termelt anyagi helyzetének sürgős fellendí­tése céljából. Meg sem várta, míg senki nem kérdezi, rögtön belekezdett a mondókájába. - fi Magyar­ Szinházban Szász Zoltán főpróbája beléptidíjakkal folyt le, ugy­e ? - Ugy van. Miért? - Csak ugy mondom. Vájjon ez hasznos­ nak bizonyult ? -Feltétlenül. Hasznos a színészek nyugdíj­intézetének, amely csinos summához jutott. És hasznos a szerzőnek is, mert a fizetési kötelezettség javít a rendes főpróba-közönség színvonalán.­­ Hát akkor van egy ötletem, fi főpróba­páholy árát öt korona helyett tíz koronában, az ülőhely árát egy korona helyett két ko­ronában kell megállapítani, a­kkor még elő­kelőbb lesz a főpróba-közönség, fi drágítási különbözet nekem jár, amiért ezt kitaláltam. Zugligeti korszakalkotó ötletét fagyos csend fogadta. - Nos? Nem kell az ötlet? - Nem. Vigye a sóhivatalba. - Jó. De mi lesz, ha ott sem kell ? Erre nem tudtunk­ neki tanácsot adni. fi tanácsot megváltottuk egy koronával. - Ezen * váltok­­ egy főpróbajegyet ! -mondta Zugligeti. - Hová ?! - Elmegyek a­ kávéházba a karzatra, ahol magam­ játszom a New­ York szépe címsze­repét... Gyöngyfüggöny : legdivatosabb, legcélszerűbb ablak­tábla-, stor-, ajtó- stb. disz. ..: Magyar Gyöngyfüggöny Ipar Budapest, VIII., József­ u. 6., III., 19. Maison AN­G­ELLA és Tsa női divatterme BUDAPEST, Korona­herceg­ utca 9. szám, 111., 3. H91C7^láb végleges eltávolítása fáj-Udjd^diad­dalom, utónyom nélkül, villannyal, próbakezelés díjtalan. Szemölcs, szeplő pattanás, mitesszer minden archibák gyógykeze­lése, szépségápolás, jutányos bérletben, kitti­ni bórtisztitó, arcápoló szerek diszkrét szétküldése. feuer Sándorné kozmetikai terme Erzsébet-köret 23. I. emelet I. — Telefon 133—32. Blus- és gyermekruha-különlegességek nagy választékban. Kúcs Ambrusné Rökk Szilárd­ utca 43. Kosztümök készítése elfogadtatik. POSTL ]. ékszerész IV., Semmelweiss­ u. 19. (Rőser-bazár) I. em. Készít ezüst, arany ékszert. Ritiküs javí­tások. Brilliáns­ ékszer átalakítások rajz szerint. ::::: Alkalmi vételek. FÉNYKÉPEZŐ ^SNJÜ INŐI DIVATTERME­GEPEK ES TELJES FEL­SZERELÉS JUTÁNYOS ÁRON BESZEREZHETŐK WANAUS JÓZSEF FÉNYKÉPÉSZETI SZAKÜZLETBEN BUDAPEST, IV .SÜTŐ­ U. 2. . KÉRJEN AR­­ JEGYZEKET! okleveles tánc­mesterné Péterffy Erzsébet uj táncintézetében uj csoport tanítása veszi kezdetét, gyermekek és felnőt­tek részére. Beiratás d. u. 3 —Vi5 és este 6-8-ig BUDAPEST, IV., VÁCI­ UTCAl 5. SZ. ::: Kizárólag az előkelő körök részére. :: NŐI DIVAT TEREM IV., VÁROSHÁZ­UTCZA 6., 11., 64. ATIARÓHÁZ: KORONAHERCEG­«.!

Next