Színházi Élet - 1917/13. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 11­ oldal foltogatás Fényes Annusodnál, Király­ utca 108, II. cm. 1. Mintegy csodálatos üvegház, olyan ez a puha kis szoba, csupa szín, melegség, dé­delgetett ápoltság, illat. Itt lakik Fényes Annuska. Amikor bejön a szobába, minden kacagni kezd: a szőnyegek, a képek, a virágok, a karcsú íróasztal nippjei. De a legkacagóbb csoda ő maga, pompázó tavaszi szőkeségben. - Tudom, kitalálom miért jön! Elterjedt a hite, hogy menyasszony vagyok, Uray báró menyasszonya. Eljött megkérdezni, mi igaz ebből. De kedves, kedves «Színházi Élet» úr, erről még nem szabad egy szót sem szólni. Ez még mind csak rózsaszínű tervezgetés, még egyáltalán nem va­gyok menyasszony. Egy nagyváradi újságíró indiszkréciója pattantott ki ennyit is, onnan vették át más lapok. A hangja lágyan könyörgővé válik . - Ugy­e kedves, egyetlen, ara­nyos «Színházi Élet» úr, nem fog erről elárulni egy szót sem. Hiszen ha a tervezgetésekből befejezett tény lesz, úgyis a «Színházi Élet» lesz az első, aki erről hírt kap . . . Hát ugy­e nem . . . Készséggel megígértük, hogy nem és ígéretünk be is tartjuk. Nem is árulhatunk el semmit, egy szót sem, világért sem ... Ki merné azt állí­tani, hogy igen? Künn az ablakon túl, bársonyos kék égbolt feszült a láthatárra s olyan tavaszi napsütés ragyogott, amiről a legtapasztaltabb, legagyafúrtabb szin­házi rendező sem tudna színpadra varázsolni. - Ó, de szép tavaszi virágzásban rózsaszínű tervezgetéseknek élni,­­zenél a csendben egy bársonyos, forró leányhang. - Tán semmi olyan szép az életben, mint a tervezgetés, álmodozás,­­ kivéve a teljesülést... Kopogtattak. Levél jött, rózsaszínű, mint a tervezgetések. És sokpecsétes. Elbúcsúztunk Fényes Fra­uskától s még egyszer megígértük, hogy nem árulunk el semmit. IT BERITIM­­ Kozmetikai Intézet HOFFMANN MARIAN Budapest, VIII., József­ körut 43. szám. Telefon József 49—51. Tökéletes szépségápolás : Mindennemű hajszilak végleges eltávolítása villannyal és szerkesztővel egy perc alatt : szeplő, majfolt, pattanás, mittesserek, szemölcs, arcmassagt­érh­ámlasztás, manteur stb. garantált biztos ered­ménnyel :­ lap alatt, kezeltetnek jutányos bérletben.­­ Vidé­kiek levélileg nyernek diszkréten felvilágosítást : Marian hámlasztóviz : Marian szik­veszte (törv. védve) ára 10.— korona : Fogad egész napon át : Tanítványok fel­vétetnek mérsékelt dijazás mellen : Kérjen prospektust Székelyhidy Ferenc­­ fi herceg M. kir. Opera.­­ »fi makrancos herceg.«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék