Színházi Élet - 1917/26. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 31. oldal I ffflS Mikor volt a mohácsi í iWszE vész ? Rajnay Gábor, a Tát­­rából hazafelé kiszállt Kas» flly^—«J sán vacsorázni. Tudniillik Rajnay a tüdejét igazíttatni járt télen a Tátrában és a napfürdőtől fekete szerecsenként tartott hazafelé. Kassán beült a restibe vacsorázni. Megnézte a kocsija számát: 1526 - ezt nem lehet elfelejteni - gondolta magában Gabi, hisz harmadik gimnazista ko­rom óta tudom : 1526 - mohácsi vész. - Igen, a mohácsi vész — gon­­dolta újra Gabi és nekilátott a vacso­rának. Jóízűen evett, egy kis sört is ivott hozzá és elkezdett sétálni a per­ronon. Majd a kocsiját akarta meg­keresni. És mit tesz Isten : sehogy­sem jutott az eszébe a száma. Azt tudta, hogy ugyanaz, mint a mohácsi vészé, szinte nevetett dühében, de mégsem jutott eszébe a szám s a kocsi nem volt sehol. Már nemsokára itt az indulási idő, gondolta Gabi és illedelmesen odament az inspekciós állomási tiszthez és megkérdezte: - Ugyan kérem, mikor volt a mo­hácsi vész? Ez elpirul, zavarba jön, majd dü­­bösen nyel egyet . - Semmi közöm hozzá - ez volt a válasz. Gabi drukkolni kezdett. Egy ősz szakállú úrhoz fordult. Szeliden kérdi : - Kedves jó uram, nem mondaná meg, mikor volt a mohácsi vész? Hz öreg úr félve néz körül, segít- e a fa Útban a frontszínház. H Színházi Élet olvasói számára újra küldött a frontszínház fényképet arról az útról, amelyet a lelkes kis csapat a déli harctereken megtett. H kedves Pázmán Ferencék, vagy rö­videbb nevükön Paciék küldik a fény­képet a többiek nevében is a Szín­­­házi Élet olvasóinak, akik szerető figye­lemmel kísérik a végeken járó mű­vészcsapatot. H Kriegspresse-Quartier utasítására már útban van a front­­színház Cattaro felé, majd Skutariban és Szarajevóban fognak vendégszere­pelni a magyar hős katonák igazi örömére. A Frontszínház Valjevóban. Bálint Béla, Ujváry Károly, Vécsey Sándor, Ernyei Aurélia, Pázmán Ferenc, Gergely Géza, Petykó József honvédszázados, Jakab­ff­y Jolán, Zilahy Gyula, Pázmán Ferencné, Izsó Miklós, Pán József, Kovács Imre, Bene­s Ilona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék