Színházi Élet, 1917. szeptember 2–10. (6. évfolyam, 36. szám)

1917-09-02 / 36. szám

SZÍNHÁZI ÉLET /IV. oldal­ sodik szezon hajnalán, a bemutatkozó bemutatóval teljességgel hasonló eis veket hirdet a kis színház. A jelek szerint azonban ez a folytonosság a múlt szezonnál nem csupán a művé­­szeti irányokban mutatkozik, hanem a tavalyi rendkívüli siker, mely át­­törte a havonkénti új műsor, tradi­­cionális, kényszerű gátját, — szintén folytatódni fog az új szezonban s ez a megnyitós előadás nemcsak az elv* hűségnek és diadalmaskodó kitartás« nak, de ujabb irodalmi és zenei töké­­letesre csiszolt, műélvezetnek s ujabb forró sikernek a hajnala. A műsor Harsányi Zsolt egy kis színpadi tréfájával kezdődik, melynek címe A házasságközvetítő. A meg* nyitó műsorszám, vagy bevezető jeles net a színházakban mindig elhanya*­golt mostoha gyermeke a programmá­nak (s vele a műélvezetnek), a későn* jövőkre való tekintettel. A Modern Színpad új műsora ez alól is kivételt képez. Egyrészt a közönsége olyan fegyelmezett, hogy a legelső, kezde­­tet jelző gongütésre már mindenki el­foglalta helyét (de úgy, hogy estéről­ estére egy lélek nem férne többé a pompás kis színházterembe), más­­részt a kis tréfa olyan ötletes és mu­­latságos, mintha az igazgatóság egye­­nesen tüntetni akarna vele, hogy, minden eddigi gyakorlattól eltérőleg, a java egyfelvonásosokból ad elsőnek , ízelítőnek egyben. A közönség vés­gig kacagta az ötletes apróságot. Hollós Rózsi egy igen kedvesen és sok érzéssel és szenvedéllyel b­eadott gitáros«dala után Szenes Béla:^Az Esz­nek fog meghalni című kis tréfája kö­­vetkezik, mely — ha lehetséges ez — még az előbbi egyfelvonásosnál is ka­­cagtatóbb és gazdagabb a nevető«sz«­mokra gyakorolt hatásában. A hal­­dokló Mesternél megjelenik a Déli 1. Aranyosi Nusi, 2. Papp C. László, 3. Baranyai Jolán, 4. Harsányi Rezső, 5. Szabados Piroska 6. Tóth Sári­A Kolozsvári Nemzeti Színház tagjai. Dunky Fivérek felvételei

Next