Színházi Élet - 1917/36. szám

6. oldal SZÍNHÁZI ÉLET fól előadásra és Goetheivel, az Iphi­genia Taurisban előadásával végződik. A közbeeső állomások: Sophokles, Euripides, Shakespeare és Racine. És ilyen gazdag és rendkívüli mű­­vészi terv mellett Janovics doktor még vállalja az operakultusz tovább­­fejlesztését és minden pesti siker ko­­lozsvári bemutatását, sőt eredeti be­­mutatókat is tervez, köztük Géczy Istvánnak egy drámáját. A tizennégy műsoron levő operán kívül két opera­­bemutatót is tervez: az egyik a Szöki­getés a szerályból, a másik a Rómeó és Julia. Hogy mindezeken kívül lesz hat nagyszabású hangverseny, tizenkét if­­júsági előadás, hat munkáselőadás (át­­lagban 30 filléres helyárakkal), több díszelőadás, szinte el sem hiszi az em­­ber, hogy mindez egy szezonban és egy színházban lehetséges. Viszont azonban, aki Janovics doktort ismeri és látott néhány kolozsvári előadást, az elhiszi.­­ « Mert a gárda, az valóban elsőrangú. Főrendezője a színháznak Hetényi Elemér, a legtanultabb elme, a leg­­merészebb művészi ötletekkel, aki so­­hasem a sablont keresi és eredeti be­ állításaival nem egy zajos sikernek volt részese. A társulatnál és a közön­­ség körében egyaránt népszerű titkár és főpénztáros Parlagi Lajos, akinek nagy tábor segít az adminisztratív ügyek jól intézésében. A művészi sze­­mélyzet? Csaknem egytől-egyig orszá­­gosan ismert név. Csak a névsort kell elolvasni, dicséret, jelző igazán nem kell e nevek mellé. Íme, a nők: Aranyosi Nusi, Áldor Juliska, Ba­­ranics Anna, Baranyai Jolán, Báthori Elza, I. Fáy Flóra, Izsáki Margit, Laczkó Aranka, Lévay Ilonka, Mik­­lóssy Margit, Nagy Ilonka, Papp Kat 1. Báthory Elza, 2. Várkonyi Mihály, 3. Áldor Juliska, dr. Bródy Miklós karmester, 5. Berky József, 6. Újvári Ferenc A Kolozsvári Nemzeti Színház tagjai.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék