Színházi Élet - 1917/36. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 7. oldal tinka, Poór Lili, Tóth Sári, Szabados Piroska és Sugár Jolán. Azután a férfiak! Az ő sorukból kü­ü­lön ki kell emelni a színház három örökös tagját: Dezséri Gyulát, Vá­­radi Miklóst és Szentgyörgyi Istvánt, aki magas királyi kitüntetésben is rés­­zesült, megkapta a Ferenc József- rend lovagkeresztjét. A többiek is méltó társai az örökösöknek: Baras­nyai Ferenc, Berky József, Bretán Miklós, Fekete Mihály, Harsányi Re­­­­zső, Koller János, Kozma Hugó, Len­­gyel Vilmos, Nagy Adorján, Nagy Gyula, Papp László, Réthely Ödön, Sümegi Ödön, Szakács, Andor, Újvári Ferenc, Újvári Lajos és Várkonyi Mi­­hály. Csupa jelentős érték máris a magyar színjátszásban és egy csomó olyan név, melyet rövidesen az orszá­­gos hírnév babérja fon körül. * * Janovics doktor nemcsak igazgatója és művészi irányítója társulatának, hanem atyai, családfői gondozója is, ami még a soknál is többet jelent a mai világban. A primadonnái nem­­csak parádés szerepeket kapnak, ha­­nem nulláslisztet is, a haragos intri­­kust kockacukorral szelídíti, a kedé­­lyes apát jófajta itókával­ vidítja. A kolozsvári társulat semmiben nem szenved hiányt. Mikor lennjártunk a napokban, akkor például a próbatáb­­lán felhívást olvastunk, hogy minden­­ki, akinek rossz a cipője talpa, adja 1. Sugár Jolán, 2. Fáy Flóra, 3. Várady Miklós, 4. Szabados Piroska, 5. Lengyel Vilmos, 6. Dezséri Gyula. A Kolozsvári Nemzeti Színház tagjai

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék