Színházi Élet, 1917. szeptember 2–10. (6. évfolyam, 36. szám)

1917-09-02 / 36. szám

8. oldal SZÍNHÁZI ÉLET le az irodában, mert az igazgató szer­­zett jó és olcsó valódi talpbőrt. A ko­­lozsvári Nemzeti Színház tehát nem­ csak szilárd lábakon áll, hanem jól megtalpalt cipőkön is, ami ma alig ki­­sebb érdem egy jó művészi produk­­ciónál. * * Sok mindent elmondtunk a kolozss­vári színészetről, számadatokat, ter­­veket és intimitásokat, de még­sem mondtunk el mindent, mert hiszen akkor a Színházi Élet nem egy száma, egy egész évfolyama is kevés lenne. Csak büszke örömmel konstatáljuk befejezésül újra, hogy erős és hatal­­mas és hódító és dicsőséges vára áll Erdély fővárosában a magyarságnak és a művészetnek. Erős vár, nagyszerű parancsnokkal és hozzá méltó tábor­­ral. Mögöttük a fényes múlt, előttük a ragyogó jövesidő, hitük a magyar nagyság, fegyverük a diadalmas, min­dent lebíró művészet . . . Modern Színpad — Beszámoló az új műsorról. — A Belváros szinháza, a Modern Színpad, mindjárt a megindulásakor olyan programmot adott, melyben a kabaré könnyű és ápolt útjáról a szin­­házi ambíciók széles országútjára térve, mintegy reprezentálni akarta, hogy nem a dalok, pajzán és csip­­kelődő kuplék, tréfák és ötletek fon­­tosak az új direkció szemében, ha» nem a kamarajátékszerű egyfelvoná­­sosok, kerek kis vígjátékok, melyek ®­nek csak a kezét tölti ki néhány dal, — az is nem a boulevardíszlés, hanem az irodalom levegőjéből. Ehhez a szép programmhoz, mely a pesti kabaré stílus követelményeit ismerve, első pillanatra kissé merész*­nek is tűnt fel annak idején, hűsége­­sen ragaszkodott az új vezetés. Az első szezon rendkívüli sikerekben el­­telt esztendejét lerázván, most a más 1. Poór Lili, 2. Kozma Hugó, 3. Sümegi Ödön, 4. Réthey Ödön, 5. Papp Katinka, 6. Nagy Gyula A Kolozsvári Nemzeti Színház tagjai Dunky Fivérek felvételei

Next