Színházi Élet - 1917/36. szám

SZÍNHÁZI ÉLET auspiciumok között bemutatkozó Földváry József egészítik a pompás együttest. Egy vidám, könnyen perdülő cse­­lekményű, elmés dalos­ bohóság egé­­szíti ki a műsort: Gábor Andor és Szirmay Albert Nyári kaland című operettje. A francia vígjátékok össze­­kuszáló cselekményét megszégyenítő ötletes szöveg ez, melyet dallamos, finom és pattogóan vidám muzsika koronáz meg. A kifogástalan, nagy­­szerű előadás csak kiemeli az egyfel­­vonásos operett kivételes értékeit. Vendrei tata a nyári kaland hőse, é­s ezzel, úgy hisszük, mindent meg­­mondottunk. Utolérhetetlenül kedves és mulatságos alakítása ez ennek a sajátos és áldott humorú színésznek, ki a bemutató test forróságát legszebb sikerei közé sorozhatja emlékeinek bő­­séges tárházába ... Rajta kívül Kö­kény Ilona játszott elragadó tempe­­ramentummal, kecsességgel és nem közönséges mimikai erővel. Kedves meglepetése az operettnek, de az egész estnek egy új tag, Antal Ella bemutatkozása, ki finom és graciőz mimikájával, néhány dalában meg­­nyilatkozó, egyéni felfogású drámai erejével, tisztán csengő,csapongó gyö­­nyörű hangjával egészen új színekkel gazdagította a kabaré szubtilis lég­­körét. A színpad, mint intézmény, van olyan fontos erkölcsi tényező, mint akár az iskola, akár a templom. Molnár László. Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, akiknek az előfizetése szeptember 1-én járt le, annak meg­­újításáról haladéktalanul gondoskodjanak, hogy a lap folytatólagos küldése fennakadást ne szenvedjen. A „Színházi Élet" kiadóhivatala i»l « • iQ* niifiÉii» Él É^E'iÉ^'iâ^^É»' 1 »I Szigetváry József, Sándory Kálmán, lovag Koller János a kolozsvári Nemzeti Színház tagjai. LÉVA­Y ILONKA /IV. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék