Színházi Élet, 1917. szeptember 2–10. (6. évfolyam, 36. szám)

1917-09-02 / 36. szám

SZÍNHÁZI ÉLET /IV. oldal auspiciumok között bemutatkozó Földváry József egészítik a pompás együttest. Egy vidám, könnyen perdülő cse­­lekményű, elmés dalos«bohóság egé« szíti ki a műsort: Gábor Andor és Szirmay Albert Nyári kaland című operettje. A francia vígjátékok összes kuszáló cselekményét megszégyenítő ötletes szöveg ez, melyet dallamos, finom és pattogóan vidám muzsika koronáz meg. A kifogástalan, nagy«­szerű előadás csak kiemeli az egyfel­ vonásos operett kivételes értékeit. Vendrei tata a nyári kaland hőse, — s ezzel, úgy hisszük, mindent meg­­mondottunk. Utolérhetetlenül kedves és mulatságos alakítása ez ennek a sajátos és áldott humorú színésznek, ki a bemutató«est forróságát legszebb sikerei közé sorozhatja emlékeinek bő«­séges tárházába ... Rajta kívül Kö­kény Ilona játszott elragadó tempe­­ramentummal, kecsességgel és nem közönséges mimikai erővel. Kedves meglepetése az operettnek, de az egész estnek egy új tag, Antal Ella bemutatkozása, ki finom és graciőz mimikájával, néhány dalában meg­­nyilatkozó, egyéni felfogású drámai erejével, tisztán csengő,csapongó gyö­­nyörű hangjával egészen új színekkel gazdagította a kabaré szubtilis lég­­körét. A színpad, mint intézmény, van olyan fontos erkölcsi tényező, mint akár az iskola, akár a templom. Molnár László: Kérjük a nagybecsű előfizetőinket, akiknek az előfizetése szeptember 1-én járt le, annak meg­­újításáról haladéktalanul gondoskodjanak, hogy a lap folytatólagos küldése fennakadást ne szenvedjen. A „Színházi Élet" kiadóhivatala­i»l > • iQ* miifiÉn­» Él É^E'iÉ^'iâ^^É»' 1 »I Szigetváry József, Sándory Kálmán, lovag Koller János a kolozsvári Nemzeti Színház tagjai. LÉVA­Y ILONKA

Next