Színházi Élet - 1917/40. szám

62 oldal ! SZÍNHÁZI ÉLET Honnan jöttek? ema pesti színházi életnek külön szint ad a két intim színház»­­gg«a vállalat, a Modern Színpad és az Apolló»kabaré. Ná­­lunk a kabaré mást jelent, mint Európa más fővárosaiban. És mást jelent a kamaraszínház is. A színház»szerű Modern Színpad és a teljesen kabaréhangú Apolló- kabaré olyan intézmények, amelyek­­nek másutt hiába keresnéd párját. Mindakettőnek teljesen egyéni a játékstílusa, mindakettő tudatosan halad a maga terveinek megvalósí­­tási útján és maga neveli a színészeit. Még akkor is neveli, ha azok igen jó helyről, előkelő múlttal jöttek oda. A kis színház stílusa egészen más, mint a nagyé, semmivel sem köny­­nyebb, néha sokkal nehezebb és nem olyan egyszerű dolog megta­­nulni. A legjobb helyről Rózsahegyi Kál­­mán jött a műsoros színházi desze­rcákra. A Nemzeti Színházból jött, még­pedig előbb a Modern Színpad»­hoz, aztán az Apolló»kabaréhoz. De azért megmaradt a Nemzetiben is, amelynek tovább is egyik főerőssége. A Vígszínház adta a Modern Szín­­vadnak két szár­ját, Mészáros Gizát és­­­zendrey Ferencet. A Magyar Színháztól szerződött el kabarészí­­nésznőnek Haraszti Mici, azaz köz­­vetlenül a Király»színháztól. Azért is játszik operettet, vígjátékot egy» forma készséggel. A Magyar Színház tagja volt Petheő Attila, a Modern Színpad „A kisasszony" című darab­­jának egyik főszereplője. Ugyancsak a Magyarban szerepelt egy ideig Földváry József is. A Király»színház» ból jött az Apollóhoz a kitűnő Bo­ross Endre. A most már Városi Szin­­házzá újjászületett Népopera tagja volt Gózon Gyula, aki az Apollóban és Palotay Árpád, aki a Modern Szin­­padon játszik. Néha orfeumban is akad nagy te­­hetség, aki aztán a kis színházban mutatja meg igazán, mit tud. A Mo­ dern Színpad primadonnája, Kökény Ilona, valaha a Royal»orfeumnak is tagja volt. Most nyugodtan lehetne bécsi operett­ stár is. Lukács Sári a Fővárosi Orfeumtól került a Modern Színpadra, ahol pompás koloratúrá­­ját méltán bámulják az emberek. Szenes Ernő, az Apolló új kövér em­­bere, legutóbb a Royal M orfeum tagja és titkára volt. A Kristálypalota tag­­jai voltak Máli Gerő és Bajor Lili, az Apolló tagjai és ugyancsak a Kris­­tálypalotában léptek fel Békeffi László és Antal Ella, akik most a Modern Színpad gárdájához tartoz­­nak. Sándor József, az Apolló tagja, valamikor titkára volt a Folies Cap­­ricesnak. Sokan vidékről kerültek fel Pestre, ugyanolyan örömmel írván alá a Kis színházhoz szóló szerződést, mintha az Operaházhoz, vagy a Nemzetihez szerződtek volna, így jött a Modern Színpadhoz dr. Bánóczi Dezső Ko­­lozsvárról, Várnai Janka Pozsonyból, Rajna Alisz Újpestről, Erődi Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék