Színházi Élet, 1917. szeptember 30–október 7. (6. évfolyam, 40. szám)

1917-09-30 / 40. szám

62 oldal I SZÍNHÁZI ÉLET Honnan jöttek? emn pesti színházi életnek külön szint ad a két intim színház» /gg^a vállalat, a Modern Színpad és az Apolló»kabaré. Ná­­lunk a kabaré mást jelent, mint Európa más fővárosaiban. És mást jelent a kamaraszínház is. A színházi szerű Modern Színpad és a teljesen kabaréhangú Apolló- kabaré olyan intézmények, amelyek­­nek másutt hiába keresnéd párját. Mind a kettőnek teljesen egyéni a játékstílusa, mind a kettő tudatosan halad a maga terveinek megvalósí­­tási útján és maga neveli a színészeit. Még akkor is neveli, ha azok igen jó helyről, előkelő múlttal jöttek oda. A kis színház stílusa egészen más, mint a nagyé, semmivel sem kön­­­nyebb, néha sokkal nehezebb és nem olyan egyszerű dolog megta­­nulni. A legjobb helyről Rózsahegyi Kál­­mán jött a műsoros színházi Icákra. A Nemzeti Színházból besz» jött, még pedig előbb a Modern Színpad» hoz, aztán az Apolló»kabaréhoz. De azért megmaradt a Nemzetiben is, amelynek tovább is egyik fő erőssége. A Vígszínház adta a Modern Szín­­vadnak két szar­ját, Mészáros Gizát és S­zendrey Ferencet. A Magyar Színháztól szerződött el kabarészí­­nésznőnek Haraszti Mici, azaz köz­­vetlenül a Király»szinháztól­ is játszik operettet, vígjátékot Azért egy» forma készséggel. A Magyar Színház tagja volt Petheö Attila, a Modern Szinpad „A kisasszony" című darabj - jának egyik főszereplője. Ugyancsak Magyarban szerepelt egy ideig Földváry József is. A Király»szinházá ból jött az Apollóhoz a kitűnő Bo­ross Endre. A most már Városi Szin­­házzá újjászületett Népopera tagja volt Gózon Gyula, aki az Apollóban és Palotay Árpád, aki a Modern Szin» padon játszik. Néha orfeumban is akad nagy te­­hetség, aki aztán a kis színházban mutatja meg igazán, mit tud. A Mo­­dern Színpad primadonnája, Ilona, valaha a Royal»orfeumnak Kökény is tagja volt. Most nyugodtan lehetne bécsi operett»star is. Lukács Sári Fővárosi Orfeumtól került a Modern a Színpadra, ahol pompás koloraturá­­ját méltán bámulják az emberek. Szenes Ernő, az Apolló új kövér em­­bere, legutóbb a Royal»orfeum tagja és titkára volt. A Kristálypalota tag­­jai voltak Máli Gerő és Bajor Lili, az Apolló tagjai és ugyancsak a Kris­­tálypalotában léptek fel Békeffi László és Antal Ella, akik most Modern Színpad gárdájához tartoz»­a­nak. Sándor József, az Apolló tagja, valamikor titkára volt a Folies Cap»­ricesnak. Sokan vidékről kerültek fel Pestre, ugyanolyan örömmel írván alá a Kis színházhoz szóló szerződést, mintha az Operaházhoz, vagy a Nemzetihez szerződtek volna. így jött a Modern Színpadhoz dr. Bánóczi Dezső Ko­­lozsvárról, Várnai Janka Pozsonyból, Rajna Alisz Újpestről, Erődi Jenő I

Next