Színházi Élet, 1917. december 15–22. (6. évfolyam, 51. szám)

1917-12-15 / 51. szám

14. oldal SZÍNHÁZT f,L.is­ merősei is, köztük Szilágyi Vilmos, az Országos Színészegyesület jelene­legi elnöke. A megnyitó=est programmja a kö­­vetkező volt: A zenekar ünnepi nyitányt játszott, azután Abos Erzsi szavalta el frap­­páns hatással Oláh Gábornak, a deb­­receni költőnek az ünnepélyes meg­­nyitóra írott Prológusát.­ Utána Szi­geti József üde szépségű és költői finomságokban bővelkedő vígjátéka, a Falusiak került színre, amely mind­ végig jókedvben és vidám hangulat­­ban tartotta az előkelő ünneplő kö­­zönséget. A szereplők mindegyike ki­­fogástalan művészi játékot produkált és egy egy kedves alakítással hozzá­­járultak az est hangos sikeréhez. • A társulat vidéken egyike a legjob­­baknak. Előadásaik precíz rendezésé*­vel, összevágó fordulatosságával meg­lepőt produkálnak. Operaelőadásaik pedig verhetetlenek a vidéken, hisz Babits Vilma, Hegedűs Ferenc, a m. kir. Operaház tagja, Szántó Gáspár és Pávdy Armand szerződött tagjai a színháznak. De nézzük egyenként őket. Heltai Jenő, a színigazgató, ízig- vérig művészember. Nagyon sokoldalú művész, bármit csinál, az kifogásta­­lan. Szárnyaló hangja, mimikája legy KALDOR DEZSŐ a debreceni színház tagja HELTAI JENŐ ÉS VEZÉRKARA Bihary karmester, Sugár ügyelő, László, Kassay rendezők, Heltai Jenő igazgató, Irmay titkár, Hegedűs operas rendező, Györe ügyelő, Karácsonyi karmester

Next