Színházi Élet - 1917/52. szám

26. oldal Színészpárok Irta: Harsányi Zsolt, színész dúskál azokban a leve­­lekben, amelyek a közönség kö­­réből a hölgyek titkos hódolatát­­hozzák neki. A színésznő lakás­­án mindig friss a virág, amely­­lyel a közönség köréből az urak vannak hódolására. És az olyan hír, amely a las­kókban a „Művészházasság" cím­et viseli, sokkal nagyobb lemondásról mesél, mint a rendes polgári házasságok. A színészet világában még százszor fontosabb a sza­­badság, mint más világban. És ha a szí­­nész lemond a mindennapi levelekről, a színésznő lemond az ezrek hódolatáról, arnak már igen nagy oka kell hogy legyen. A színészházasság nagyon benső, és a­z életnek sokszorozottan fontos lépése. Itt a férj és feleség nagyobb szabadságáról mondanak le; a hódítás és a győzelem skkal nagyobb lehetőségeit dobják félre egymásért, mint a civil házasfelek. De többet is várnak egymástól. Kedves, jó emberek,­­ meg is kapják, amit várnak. Ritka színészházasság, amelyik nem sis­kerül. A Góthék házassága például legendás­jó házasság. Meghatóan kedves és meleg dolog, hogy két ember életben, színpa­­don, mindenben ennyire egy tudjon lenni. Rudolfi téri lakásuk, amely különben egyike a legszebb pesti lakásoknak, csendes, meghitt otthon, amelyben nincs színész és színésznő, hanem a ház ura és a ház asszonya van, egy okos, derék, elegáns, nagy kulturájú és férfias férfi, és mellette egy kedves, finom, megértő és odaadó asszony. Ahogy az utcán sem­­ lehet őket egymás nélkül látni, ugy az egész életben elképzelhetetlenek egymás nélkül Góth Sándor és Kertész Ella. A Vígszínház másik ideális színész­­párja Hegedűs Gyula és Berzétey Ilona Ott laknak a színház tőszomszédságában.. Lipóti körút 7. alatt. Hegedűs most sokat játszik, aztán tanár is a zeneakadémián, aztán igazgatója a Fészeksklubnak, aztán HEGEDŰS GYULA. BE.RZÉTEY ILONA SZÍNHÁZI ÉLET

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék