Színházi Élet - 1918/6. szám

56. oldal mes regényt, amelynek 4 korona az ára. — Megrendelhető a Színházi Élet boltjában, En­zsébeti körút 29. FARAGÓ ÖDÖN kassai társulata január 22-én bemutatta D'Albert nagy operáját, a Hegyek alján-t teljes siker m­ellett. A rendezés Faragó igazgató munkája, a zenekart Nagypál Béla ve­zette. A Mágnás Miskát harmadszor adták a héten. A főszerepet Faragóné Biller Irén, N. Pásztor Fe­rike, Szalay és Ross játszotta.­­ Felelevenítették a Tót leány limii népszínművet is, a címszere­pét szintén Faragóné játszotta, a többi szerep­lők: Szalay, Rákosi, Mesterházi Margit, Szabó Ir­ma és Hatvani TMK voltak. — A Legénybucsut és a Makrancos hölgy­et táblás ház nézte végig. DR. JANOVICS JENŐ kolozsvári társulata jan. 18-án pompás együttesben mutatta be Mol­nár Ferenc Uri divat­ját, melyet egymásután négy estjén át játszottak. — Az operettszemélyzet felújította Strauss egyik legszebb zenéjű ope­rettjét, a Csokoládé-katonát. A DEBRECENI VÍGSZÍNHÁZ most mutatta be Edward Shelden számművét, a Románcot, össze­vágó előadásban, melynek sikeréhez nagyban hozzájárult a kiváló stílusos rendezés, ami Ko­vács Imre érdeme.­­ A szereplők közül különö­sen T. Simkó Gizi, Szűcs Irén, Abos Elza, Thi­­róczy Gyula és László Gyula tűntek ki. A SZÍNHÁZI ÉLET BOLTJÁBAN szerdán d. u. 15 órakor Angela bárkinek ruhát kreál 20 koronáért, a Színészszövetség javára. Va­­sárnap délben Lehár Ferenc és Dömötör K­ons ad autogrammot és ugyanakkor M­ljor Henrik bárkit lerajzol 20 koronáért, ugyancsak a Szis­nészszövetség javára. A NYITRA1 14. honvéd gyalogezred jan. 19-én a vármegyeház nagy termében művésze­estélyt rendezett, amelyen Palotay Árpád és Budanovits Mária is részt vett zajos sikerrel. ORCHESZTIKAI ELŐADÁS Dr. Dienes Valéria orchesztikai iskolájának három művésznöven­déke, ifj. Markos György, Mirkovszk­y Mária és Révész Ilonka febr. 9-én szombaton este fél 8 órakor a Zeneakadémia nagytermében előadást tart. Műsorra kerülnek Dr. Dienes Valériának Bach, Beethoven és Schumann zenéjére szerzett tánckölteményei és egy Chopin as dur Balladá­jára komponált drámai pantomimje. Jegyek még kaphatók Rózsavölgyi szik­házjegy-irodáiban. DR. GUTHI LOMÁNÉ áll. kép. okt. ének- tanárnő, a M. kir. Operaház volt tagja, az énektanítást újból megkezdte. Berlinben és Londonban híres mestereknél tökéletesített módszerével kiképez operára, operette- és hangversenyénekre. Értekezni déli 12—1 -ig lehet. Maison Spivák angol és francia női div­att­erem. Budapest. Jfagfieorana'U. S. 11. em. proD. mim SZA! NŐI KALAPTERME Telefon : 121-44.­­ BODNÁR JÓZSEF SMVesmester Budapest, V., Nádor­ u. 15. Téli­­ ruhák birtosítással mélykár el­­­­leni megóvásra elfogadtatnak ! Kose­ császári tanácsos tanít»­ványa, fényképészeti műterem »«4li­tér 3. mim (m­ezzanio) faraglist Kemény Alice és Rózsi v., SEEK VITA - TÉR 3. TELEFON: JÓZSEF: 36-87. Modern fényképészeti műtermében mű­vészi felvételek jutányos áron készülnek NAGY MIHÁLY Budapest, V.Váci­ út 4. DROGÉRIÁJA Szappanok, illatszerek, kfsm­erek, háztartási cikkek legolcsóbb be­vásárlási forrása. — ka hajes­tése minden aminben l­apkaté. TSMfOa : 160 M. M­OHtMZÖ SPfClívUSTA FREYBE8GE» ALFREK BtKlapest, 2V., Vadt-ut. 8. 7cM*a U—4L Tvtmnya József angol és francia cipésn, Ajánlja elsőrendű cipőkülönlegessé­geit. Budapest, IV., Veres Pálné­ u. 7., hajszálakat cMvoKtaai rMtamn m&htimmm I na­ mmiffmwiiiiMWJuaB fájdalom nélkül * legrőtOeMi idő alatt, csak berlini módra berendezett intézetemben What. Nálam k kapható szex, mely a hajszálakat percek alatt el­távolítja, de mint minden ilyen szer, csak rövid id£?o. Szeplő, pattanás, szemölcs eltávolítása. Szépségápolás, haj­mosás, ha­jf­estés, andulálás, manieur jutányos bérletben, újjulia hajeltávolitó 5 korona. — Jnfia arefehérití ~ A S ' Julia Kozmetikai Intézet ttUBftmf, L­UmM­­ IPARMŰVÉSZETI SZALON SlIBÄPEST, VIII., BAROSS-UTCA 21. IL EM. Mfkvészi selyem Ifcmpacrny Sh. Minden­­nemű iparművészeti kalan leKCSJéljek.Készen és terv szerint. Korabeli antik bútorok. SZÍNH­ÁZI ÉLET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék