Színházi Élet, 1918. február 17–24. (7. évfolyam, 8. szám)

1918-02-17 / 8. szám

SZÍNHÁZI ÉLET 35. oldal Tessék szavazni!­ zépségverseny, szavazócédula, primadonnaháború — első pil­­lanatra mintha rég elm­ult és elunt dolognak tűnnének fel. Az is volna, ha a kedvenc versenyek divatja óta egy egészen új színházi generáció nevei nem ragyogná­­nak a színpadról a nézőtérre.­ Neveket, amelyeket egypár éve alig ismert valaki, ma országos tapsok üdvözölnek . A Színházi Élet szerénytelenség nélkül dicsekedhetik ma az egész ország szere­­tetével. Amikor a szépségverseny új kiírása felvetődött előttünk, fejünkben járt az a gondolat is: hány magyar vi­­déki városnak van pompásan fejlett, elő« kelő színházi kultúrája, amelynek hire csak héber korba jut el a fővárosi lapok» ba. A vidéki színházak a tehetségek ne­­velői. Itt m ott olyan színésznő és színész is akad, akinek városában való népszerűsége olyan meleg és őszinte, mint akármelyik budapesti kedvencé. E heti számunkban megnyitjuk a Színházi Ebben a Élet országos szépségversenyét. számban egy szavazócédulát talál az olvasó, akár pesti, akár kolozs­­vári, akár debreceni vagy kassai vagy más vidéki városi ember olvassa ezeket a sorokat, — kiki szavazzon a maga kedvencére, írja meg, hogy városában, vagy hozzá és a szívéhez legközelebb álló társulatnál melyik színészt és me­­lyik színésznőt szereti legjobban. A szavazás eredménye meg fogja mu­­tatni — egyrészt — ki a legszebb pesti színésznő és színész, egyúttal azonban pompás gárdát fog bemutatni azokból a színészekből és színésznőkből, aki valamelyik vidéki társulatnál a leg­­nagyobb népszerűségnek örvendhetnek. A szépek névsorát és fényképét a Színházi Élet húsvéti albumában fogjuk közölni. Mindazok, akik a nyertesekre, szóval a legtöbb szavazatot kapott szépekre szavaztak — szóval akiknek igazuk volt — részt vesznek egy külön sorsolásban. Ezek között ugyanis kisorsoljuk a szé­­pek autógramm­jával ellátott fény» képét. A szavazócédulát legcélszerűbb egy le­­velezőlapra ragasztani és kitöltve be» küldeni. A Színházi Életben hétről«hétre meg»­jelenik egy ilyen szavazólap s a szava­­zás március 23-ig fog tartani. — A Sz. É. szépségversenye. — S Szavazólap. színésznő színész város neve szavazó neve 11. KÉP. A füstbe ment terv

Next